Trắc nghiệm Bài 31. Virus gây bệnh - Sinh 10 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Virus gây bệnh ở thực vật thường tự nó không thể xâm nhập vào tế bào thực vật vì nguyên nhân nào sau đây?

 • A

  Tế bào thực vật không có màng lipid kép và protein

 • B

  Tế bào thực vật có thành Cellulose có cấu trúc bền vững

 • C

  Kích thước tế bào thực vật quá lớn

 • D

  Tế bào thực vật không có thụ thể đặc hiệu

Câu 2 :

Dựa vào vật chủ mà virus kí sinh, người ta chia virus thành mấy nhóm?

 • A

  2 nhóm

 • B

  3 nhóm

 • C

  4 nhóm

 • D

  5 nhóm

Câu 3 :

Virus kí sinh ở thực vật lan sang các tế bào khác thông qua:

 • A

  Các khoảng gian bào

 • B

   Màng lưới nội chất

 • C

  Cầu sinh chất

 • D

  Hệ mạch dẫn

Câu 4 :

Loại tế bào nào sau đây virus H5N1 không kí sinh?

 • A

  Tế bào của chim

 • B

  Tế bào của cây lúa

 • C

  Tế bào của gà

 • D

  Tế bào của vịt

Câu 5 :

Khi nói về biện pháp phòng chống các bệnh do virus gây ra, phát biểu nào sau đây sai?

 • A

  Tiêm vacxin phòng bệnh định kì

 • B

  Khi truyền máu không cần phải xét nghiệm

 • C

  Vệ sinh các dụng cụ y tế

 • D

  Tiêm vacxin phòng bệnh cho gia cầm

Câu 6 :

Đâu không phải là phương thức lây truyền ngang?

 • A

  qua tiếp xúc trực tiếp

 • B

  qua đường tiêu hóa (phân, nước tiểu ...)

 • C

  qua đường hô hấp (giọt bắn)

 • D

  đường tuần hoàn (mạch máu)

Câu 7 :

Virus gây bệnh cho người và động vật không lây truyền qua con đường:

 • A

  Đường máu

 • B

  Đường hô hấp

 • C

  Đường tiêu hóa

 • D

  đường thần kinh

Câu 8 :

Virus gây bệnh nào ở người và động vật không có khả năng lây truyền từ mẹ sang con?

 • A

  HIV

 • B

  Virus Zika

 • C

  SARS - CoV2

 • D

  Virus gây bệnh sởi

Câu 9 :

Virus gây bệnh ở thực vật không thể lây truyền trong trường hợp nào sau đây?

 • A

  qua vết cắt do nông cụ

 • B

  qua hạt giống, phấn hoa

 • C

  qua vết đốt do côn trùng

 • D

  qua tiếp xúc trực tiếp với cây nhiễm bệnh

Câu 10 :

Nhóm virus lây truyền qua đường tiêu hóa ở người là?

 • A

  Virus Rota, virus viêm gan A, B, C

 • B

  Virus HIV

 • C

  Virus tả lợn châu Phi

 • D

  Virus sởi, cúm, SARS-CoV2

Câu 11 :

Các biện pháp phòng chống bệnh do virus ở động vật gây ra là:

1) Chủ đọng tiêm vaccine cho vật nuôi mọi lúc

2) Sử dụng vật nuôi đã bị nhiễm virus

3) Cách li cá thể nhiễm bệnh khỏi đàn

4) Vệ sinh chuồng trại, ao nuôi sạch sẽ

5) Chọn, tạo con giống khỏe mạnh

Số phát biểu đúng là?

 • A

  2

 • B

  3

 • C

  5

 • D

  4

Câu 12 :

Biện pháp nào sau đây không phải là biện pháp phòng bệnh do virus gây ra?

 • A

  Tiêm vaccine để phòng bệnh do virus

 • B

  Tàng trữ, buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã

 • C

  Giữ gìn môi trường sống sạch

 • D

  Không dùng chung đồ dùng cá nhân 

Câu 13 :

Phát biểu nào sau đây sai khi nói về biện pháp phòng tránh hội chứng AIDS?

 • A

  Thực hiện truyền máu từ người nhiễm virus

 • B

  Không sử dụng chung dụng cụ, đồ đạc cá nhân với người bệnh

 • C

  Quan hệ tình dục an toàn

 • D

  Tiêm vaccine đầy đủ trước khi mang thai ở bà mẹ nhiễm bệnh

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Virus gây bệnh ở thực vật thường tự nó không thể xâm nhập vào tế bào thực vật vì nguyên nhân nào sau đây?

 • A

  Tế bào thực vật không có màng lipid kép và protein

 • B

  Tế bào thực vật có thành Cellulose có cấu trúc bền vững

 • C

  Kích thước tế bào thực vật quá lớn

 • D

  Tế bào thực vật không có thụ thể đặc hiệu

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

    

Câu 2 :

Dựa vào vật chủ mà virus kí sinh, người ta chia virus thành mấy nhóm?

 • A

  2 nhóm

 • B

  3 nhóm

 • C

  4 nhóm

 • D

  5 nhóm

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Dựa vào vật chủ kí sinh, người ta chia virus thành 3 nhóm:

- Virus kí sinh vi sinh vật

- Virus kí sinh thực vật

- Virus kí sinh động vật

Câu 3 :

Virus kí sinh ở thực vật lan sang các tế bào khác thông qua:

 • A

  Các khoảng gian bào

 • B

   Màng lưới nội chất

 • C

  Cầu sinh chất

 • D

  Hệ mạch dẫn

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Cầu sinh chất là cầu nói giữa các tế bào thực vật giúp các tế bào thực vật trao đổi các sản phẩm với nhau.

Câu 4 :

Loại tế bào nào sau đây virus H5N1 không kí sinh?

 • A

  Tế bào của chim

 • B

  Tế bào của cây lúa

 • C

  Tế bào của gà

 • D

  Tế bào của vịt

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

H5N1 là virus kí sinh ở động vật (gia cầm).

Câu 5 :

Khi nói về biện pháp phòng chống các bệnh do virus gây ra, phát biểu nào sau đây sai?

 • A

  Tiêm vacxin phòng bệnh định kì

 • B

  Khi truyền máu không cần phải xét nghiệm

 • C

  Vệ sinh các dụng cụ y tế

 • D

  Tiêm vacxin phòng bệnh cho gia cầm

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Cần xet nghiệm trước khi truyền máu để phòng chống các bệnh có thể lây nhiễm qua đường máu như HIV, viêm gan B,..

Câu 6 :

Đâu không phải là phương thức lây truyền ngang?

 • A

  qua tiếp xúc trực tiếp

 • B

  qua đường tiêu hóa (phân, nước tiểu ...)

 • C

  qua đường hô hấp (giọt bắn)

 • D

  đường tuần hoàn (mạch máu)

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

   

Câu 7 :

Virus gây bệnh cho người và động vật không lây truyền qua con đường:

 • A

  Đường máu

 • B

  Đường hô hấp

 • C

  Đường tiêu hóa

 • D

  đường thần kinh

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

    

Câu 8 :

Virus gây bệnh nào ở người và động vật không có khả năng lây truyền từ mẹ sang con?

 • A

  HIV

 • B

  Virus Zika

 • C

  SARS - CoV2

 • D

  Virus gây bệnh sởi

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

      

Câu 9 :

Virus gây bệnh ở thực vật không thể lây truyền trong trường hợp nào sau đây?

 • A

  qua vết cắt do nông cụ

 • B

  qua hạt giống, phấn hoa

 • C

  qua vết đốt do côn trùng

 • D

  qua tiếp xúc trực tiếp với cây nhiễm bệnh

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

     

Câu 10 :

Nhóm virus lây truyền qua đường tiêu hóa ở người là?

 • A

  Virus Rota, virus viêm gan A, B, C

 • B

  Virus HIV

 • C

  Virus tả lợn châu Phi

 • D

  Virus sởi, cúm, SARS-CoV2

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

     

Câu 11 :

Các biện pháp phòng chống bệnh do virus ở động vật gây ra là:

1) Chủ đọng tiêm vaccine cho vật nuôi mọi lúc

2) Sử dụng vật nuôi đã bị nhiễm virus

3) Cách li cá thể nhiễm bệnh khỏi đàn

4) Vệ sinh chuồng trại, ao nuôi sạch sẽ

5) Chọn, tạo con giống khỏe mạnh

Số phát biểu đúng là?

 • A

  2

 • B

  3

 • C

  5

 • D

  4

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Các phát biểu đúng là: 3, 4, 5.

Câu 12 :

Biện pháp nào sau đây không phải là biện pháp phòng bệnh do virus gây ra?

 • A

  Tiêm vaccine để phòng bệnh do virus

 • B

  Tàng trữ, buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã

 • C

  Giữ gìn môi trường sống sạch

 • D

  Không dùng chung đồ dùng cá nhân 

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

         

Câu 13 :

Phát biểu nào sau đây sai khi nói về biện pháp phòng tránh hội chứng AIDS?

 • A

  Thực hiện truyền máu từ người nhiễm virus

 • B

  Không sử dụng chung dụng cụ, đồ đạc cá nhân với người bệnh

 • C

  Quan hệ tình dục an toàn

 • D

  Tiêm vaccine đầy đủ trước khi mang thai ở bà mẹ nhiễm bệnh

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

         

close