Trắc nghiệm Bài 27. Ứng dụng vi sinh vật trong thực tiễn - Sinh 10 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Sản phẩm nào sau đây là ứng dụng của vi sinh vật:

(1) Bia

(2) Thuốc lá

(3) Rượu

(4) Mì chính

(5) Chocolate

(6) Đường trắng

(7) Muối

 • A

  Gây bệnh cho sinh vật

 • B

  Kí sinh trong sinh vật

 • C

  Thúc đẩy sự phát triển và an toàn cho sức khỏe sinh vật.

 • D

  Kìm hãm sự phát triển của sinh vật.

Câu 2 :

Vi sinh vật nào sau đây không tham gia sản xuất chất kháng sinh?

 • A

  Nấm men

 • B

  Xạ khuẩn

 • C

  Vi khuẩn Bacillus

 • D

  Nấm Penicillium

Câu 3 :

Sắp xếp thứ tự các bước trong quy trình sản xuất tương: 

(1) Chuẩn bị đậu tương

(2) Tạo chế phẩm enzyme từ nấm mốc

(3) Ủ tương

 • A

  1 -> 2 -> 3

 • B

  3 -> 2 -> 1

 • C

  2 -> 1 -> 3

 • D

  2 -> 3 -> 1

Câu 4 :

Phát biểu không đúng khi nói về ứng dụng của vi sinh vật trong thực tiễn là?

 • A

  Quá trình xử lí nước tải trải qua 3 cấp

 • B

  Chất kháng sinh chủ yếu được tạo ra do xạ khuẩn, nấm Penicillin

 • C

  Thuốc trừ sâu vi sinh vật có phổ tác động rất rộng

 • D

  Vi sinh vật được sử dụng trong sản xuất tương là nấm mốc hoa cau

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Sản phẩm nào sau đây là ứng dụng của vi sinh vật:

(1) Bia

(2) Thuốc lá

(3) Rượu

(4) Mì chính

(5) Chocolate

(6) Đường trắng

(7) Muối

 • A

  Gây bệnh cho sinh vật

 • B

  Kí sinh trong sinh vật

 • C

  Thúc đẩy sự phát triển và an toàn cho sức khỏe sinh vật.

 • D

  Kìm hãm sự phát triển của sinh vật.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Vi sinh vật có trong thực phẩm, đường ruột hoặc cây trồng có vai trò thúc đẩy sự phát triển và an toàn cho sức khỏe sinh vật.

Câu 2 :

Vi sinh vật nào sau đây không tham gia sản xuất chất kháng sinh?

 • A

  Nấm men

 • B

  Xạ khuẩn

 • C

  Vi khuẩn Bacillus

 • D

  Nấm Penicillium

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

    

Câu 3 :

Sắp xếp thứ tự các bước trong quy trình sản xuất tương: 

(1) Chuẩn bị đậu tương

(2) Tạo chế phẩm enzyme từ nấm mốc

(3) Ủ tương

 • A

  1 -> 2 -> 3

 • B

  3 -> 2 -> 1

 • C

  2 -> 1 -> 3

 • D

  2 -> 3 -> 1

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

    

Câu 4 :

Phát biểu không đúng khi nói về ứng dụng của vi sinh vật trong thực tiễn là?

 • A

  Quá trình xử lí nước tải trải qua 3 cấp

 • B

  Chất kháng sinh chủ yếu được tạo ra do xạ khuẩn, nấm Penicillin

 • C

  Thuốc trừ sâu vi sinh vật có phổ tác động rất rộng

 • D

  Vi sinh vật được sử dụng trong sản xuất tương là nấm mốc hoa cau

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Thuốc trừ sâu vi sinh vật thân thiện với môi trường, không gây độc hại nhưng phổ tác động hẹp.

close