Trắc nghiệm Bài 30. Ứng dụng của virus trong y học và thực tiễn - Sinh 10 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Câu nào sau đây không phải là một bước của công nghệ sử ụng virus làm vector và sản xuất chế phẩm?

 • A

  Tạo vector virus tái tổ hợp

 • B

  Biến nạp gene mong muốn vào cơ thể vi khuẩn

 • C

  Tiến hành nuôi vi khuẩn để thu sinh khối và tách chiết sinh khooai để thu chế phẩm

 • D

  Đưa vector virus tái tổ hợp vào cơ thể người

Câu 2 :

Đâu không phải là ứng dụng của virus trong y học?

 • A

  Sử dụng hormone insulin làm giảm nồng độ glucose máu ở người bệnh tiểu đường

 • B

  Sử dụng virus gây bệnh tiêm vào cơ thể người để cơ thể sản sinh đề kháng

 • C

  Sử dụng interferon để chống virus, tăng miễn dịch cơ thể

 • D

  Sử dụng vaccine để phòng các bệnh do virus gây ra

Câu 3 :

Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về ứng dụng của virus?

 • A

  Sử dụng virus làm vector chuyển gene kháng sâu bệnh vào cây trông

 • B

  Sử dụng virus sản xuất thuốc trừ sâu sinh học

 • C

  Sử dụng virus để điều trị bệnh cho con người

 • D

  Sử dụng virus để sản xuất vaccine phòng bệnh cho con người

Câu 4 :

Sắp xếp các bước của quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học:

(1) Tạo vector virus tái tổ hợp

(2) Tiến hành nuôi vi khuẩn thu sinh khối và tách chiết thu chế phẩm

(3) Biến nạp gene mong muốn vào cơ thể vi khuẩn

 

 • A

  1 -> 2 -> 3

 • B

  3 -> 2 -> 1

 • C

  1 -> 3 -> 2

 • D

  2 -> 3 -> 1

Câu 5 :

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về ứng dụng của virus trong sản xuất thuốc trừ sâu sinh học?

 • A

  Cơ sở khoa học là hiện tượng virus xâm nhập và gây bệnh cho sâu hại

 • B

  Quy trình sản xuất gồm 3 bước chính

 • C

  Cho nhiễm virus vào sâu hại ở độ tuổi 2 - 3

 • D

  Khi sâu chết, nghiền nát sâu và đóng chai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Câu nào sau đây không phải là một bước của công nghệ sử ụng virus làm vector và sản xuất chế phẩm?

 • A

  Tạo vector virus tái tổ hợp

 • B

  Biến nạp gene mong muốn vào cơ thể vi khuẩn

 • C

  Tiến hành nuôi vi khuẩn để thu sinh khối và tách chiết sinh khooai để thu chế phẩm

 • D

  Đưa vector virus tái tổ hợp vào cơ thể người

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

    

Câu 2 :

Đâu không phải là ứng dụng của virus trong y học?

 • A

  Sử dụng hormone insulin làm giảm nồng độ glucose máu ở người bệnh tiểu đường

 • B

  Sử dụng virus gây bệnh tiêm vào cơ thể người để cơ thể sản sinh đề kháng

 • C

  Sử dụng interferon để chống virus, tăng miễn dịch cơ thể

 • D

  Sử dụng vaccine để phòng các bệnh do virus gây ra

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

     

Câu 3 :

Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về ứng dụng của virus?

 • A

  Sử dụng virus làm vector chuyển gene kháng sâu bệnh vào cây trông

 • B

  Sử dụng virus sản xuất thuốc trừ sâu sinh học

 • C

  Sử dụng virus để điều trị bệnh cho con người

 • D

  Sử dụng virus để sản xuất vaccine phòng bệnh cho con người

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

      

Câu 4 :

Sắp xếp các bước của quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học:

(1) Tạo vector virus tái tổ hợp

(2) Tiến hành nuôi vi khuẩn thu sinh khối và tách chiết thu chế phẩm

(3) Biến nạp gene mong muốn vào cơ thể vi khuẩn

 

 • A

  1 -> 2 -> 3

 • B

  3 -> 2 -> 1

 • C

  1 -> 3 -> 2

 • D

  2 -> 3 -> 1

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

    

Câu 5 :

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về ứng dụng của virus trong sản xuất thuốc trừ sâu sinh học?

 • A

  Cơ sở khoa học là hiện tượng virus xâm nhập và gây bệnh cho sâu hại

 • B

  Quy trình sản xuất gồm 3 bước chính

 • C

  Cho nhiễm virus vào sâu hại ở độ tuổi 2 - 3

 • D

  Khi sâu chết, nghiền nát sâu và đóng chai

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

    

close