Trắc nghiệm Bài 4: Đo nhiệt độ - Khoa học tự nhiên 6 Cánh diều

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Khi dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ của chính cơ thể mình, người ta phải thực hiện các thao tác sau (chưa được sắp xếp theo đúng thứ tự):

a) Đặt nhiệt kế vào nách trái, rồi kẹp cánh tay lại để giữ nhiệt kế.

b) Lấy nhiệt kế ra khỏi nách để đọc nhiệt độ.

c) Dùng bông lau sạch thân và bầu nhiệt kế.

d) Kiểm tra xem thủy ngân đã tụt hết xuống bầu nhiệt kế chưa, nếu chưa thì vẩy nhiệt kế cho thủy ngân tụt xuống.

Hãy sắp xếp các thao tác trên theo thứ tự hợp lí nhất.

 • A

  c, d, a, b

 • B

  a, b, c, d

 • C
  b, a, c, d
 • D
  d, c, b, d

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Thứ tự các thao tác trên là:

Bước 1: Dùng bông lau sạch thân và bầu nhiệt kế.

Bước 2: Kiểm tra xem thủy ngân đã tụt hết xuống bầu nhiệt kế chưa, nếu chưa thì vẩy nhiệt kế cho thủy ngân tụt xuống.

Bước 3: Đặt nhiệt kế vào nách trái, rồi kẹp cánh tay lại để giữ nhiệt kế.

Bước 4: Lấy nhiệt kế ra khỏi nách để đọc nhiệt độ.

=> c, d, a, b

Câu hỏi 2 :

Để đo nhiệt độ, người ta dùng

 • A

  Ẩm kế

 • B

  Nhiệt kế

 • C

  Áp kế

 • D

  Lực kế

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Để đo nhiệt độ, người ta dùng nhiệt kế

Câu hỏi 3 :

Nhiệt độ của người bình thường là:

 • A

  \({42^0}C\)

 • B

  \({27^0}C\)

 • C

  \({37^0}C\)

 • D

  \(39,{5^0}C\)

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Nhiệt độ của người bình thường là \({37^0}C\)

Câu hỏi 4 :

Bảng dưới đây ghi tên các nhiệt kế và thang đo của chúng. Để đo nhiệt độ của môi trường ta dùng nhiệt kế nào?

 • A

  Nhiệt kế kim loại

 • B

  Nhiệt kế rượu

 • C

  Nhiệt kế y tế

 • D

  Nhiệt kế thuỷ ngân

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Từ bảng số liệu, ta thấy nhiệt kế rượu có GHĐ từ \( - {30^0}C\)  đến \({60^0}C\)

=> Phù hợp với việc đo nhiệt độ môi trường.

Câu hỏi 5 :

\({32^0}C\) có giá trị bằng bao nhiêu độ \(^0F\)?

 • A

  \({1^0}F\)

 • B

   \(89,{6^0}F\)

 • C

  \(25,{6^0}F\)

 • D

  \( - 14,{22^0}F\)

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Vận dụng biểu thức đổi nhiệt giai: \(^0C = \frac{5}{9}\left( {t\left( {^0F} \right) - 32} \right)\)

Lời giải chi tiết :

Ta có: \(^0C = \frac{5}{9}\left( {t\left( {^0F} \right) - 32} \right)\)

Ta suy ra: \(t\left( {^0F} \right) = \frac{9}{5}\left( {{t^0}C} \right) + 32 = \frac{9}{5}.32 + 32 = 89,{6^0}F\)

Câu hỏi 6 :

\(39,{5^0}C\) đổi sang độ Kenvin có giá trị bằng:

 • A

  \(312,5K\)

 • B

  \( - 233,5K\)

 • C

  \(233,5K\)

 • D

  \(156,25K\)

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Vận dụng biểu thức đổi nhiệt giai: \(K = t\left( {^0C} \right) + 273\)

Lời giải chi tiết :

Ta có: \(K = t\left( {^0C} \right) + 273\)

=>\(39,{5^0}C\) đổi sang độ Kenvin có giá trị là: \(39,5 + 273 = 312,5K\)

Câu hỏi 7 :

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống:

Để xác định mức độ nóng, lạnh của vật, người ta dùng khái niệm ….

 • A

  khối lượng

 • B
  thời gian
 • C
  nhiệt độ
 • D
  nhiệt kế

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Để xác định mức độ nóng, lạnh của vật, người ta dùng khái niệm nhiệt độ.

Câu hỏi 8 :

Đơn vị đo nhiệt độ thường dùng hằng ngày của nước ta là gì?

 • A
  0C
 • B
  0K
 • C
  0F
 • D
  m

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Đơn vị  đo nhiệt độ thường dùng hằng ngày của nước ta là độ C (0C).

close