Trắc nghiệm Bài 33. Hiện tượng mọc và lặn của Mặt Trời - Khoa học tự nhiên 6 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Ban ngày, chúng ta thấy Mặt Trời:

 • A

  mọc ở hướng Tây, lặn ở hướng Đông

 • B

  mọc ở hướng Nam, lặn ở hướng Bắc

 • C

  mọc ở hướng Bắc, lặn ở hướng Nam

 • D

  mọc ở hướng Đông, lặn ở hướng Tây

Câu 2 :

Mặt Trời lúc nào cũng chiếu sáng Trái Đất. Tại sao trên Trái Đất lại có ngày và đêm liên tiếp?

 • A

  Vì Mặt Trời không chiếu sáng được hết Trái Đất do Trái Đất quá lớn so với Mặt Trời.

 • B

  Vì chỉ có nửa phần Trái Đất hướng về Mặt Trời nhận được ánh sáng Mặt Trời, nửa còn lại không nhận được ánh sáng Mặt Trời.

 • C

  Vì Trái Đất lúc nào cũng quay quanh trục của nó từ Đông sang Tây.

 • D

  Cả B và C đều đúng.

Câu 3 :

Trái Đất quay một vòng xung quanh trục của nó hết bao nhiêu giờ?

 • A

  24 giờ

 • B

  36 giờ

 • C

  48 giờ

 • D

  12 giờ

Câu 4 :

Mặt Trời mọc ở hướng Đông vào buổi sáng và lặn ở hướng Tây vào buổi chiều vì:

 • A

  Trái Đất quay quanh trục của nó theo chiều từ Tây sang Đông.

 • B

  Trái Đất quay quanh trục của nó theo chiều từ Đông sang Tây.

 • C

  Mặt Trời chuyển động quanh Trái Đất

 • D

  Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Ban ngày, chúng ta thấy Mặt Trời:

 • A

  mọc ở hướng Tây, lặn ở hướng Đông

 • B

  mọc ở hướng Nam, lặn ở hướng Bắc

 • C

  mọc ở hướng Bắc, lặn ở hướng Nam

 • D

  mọc ở hướng Đông, lặn ở hướng Tây

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Ban ngày, chúng ta thấy Mặt Trời mọc ở hướng Đông và lặn ở hướng Tây.

Câu 2 :

Mặt Trời lúc nào cũng chiếu sáng Trái Đất. Tại sao trên Trái Đất lại có ngày và đêm liên tiếp?

 • A

  Vì Mặt Trời không chiếu sáng được hết Trái Đất do Trái Đất quá lớn so với Mặt Trời.

 • B

  Vì chỉ có nửa phần Trái Đất hướng về Mặt Trời nhận được ánh sáng Mặt Trời, nửa còn lại không nhận được ánh sáng Mặt Trời.

 • C

  Vì Trái Đất lúc nào cũng quay quanh trục của nó từ Đông sang Tây.

 • D

  Cả B và C đều đúng.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Mặt Trời lúc nào cũng chiếu sáng Trái Đất, nhưng do Trái Đất lúc nào cũng quay quanh trục của nó nên khi quay chỉ có nửa phần Trái Đất hướng về Mặt Trời nhận được ánh sáng Mặt Trời, nửa còn lại không nhận được ánh sáng Mặt Trời. Chúng xen kẽ nhau tạo ra ngày và đêm liên tiếp.

Câu 3 :

Trái Đất quay một vòng xung quanh trục của nó hết bao nhiêu giờ?

 • A

  24 giờ

 • B

  36 giờ

 • C

  48 giờ

 • D

  12 giờ

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Trái Đất quay một vòng xung quanh trục của nó hết 24 giờ (một ngày – đêm).

Câu 4 :

Mặt Trời mọc ở hướng Đông vào buổi sáng và lặn ở hướng Tây vào buổi chiều vì:

 • A

  Trái Đất quay quanh trục của nó theo chiều từ Tây sang Đông.

 • B

  Trái Đất quay quanh trục của nó theo chiều từ Đông sang Tây.

 • C

  Mặt Trời chuyển động quanh Trái Đất

 • D

  Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Mặt Trời mọc ở hướng Đông vào buổi sáng và lặn ở hướng Tây vào buổi chiều vì Trái Đất quay quanh trục của nó theo chiều từ Tây sang Đông.

close