Trắc nghiệm Bài 32. Nhiên liệu và năng lượng tái tạo - Khoa học tự nhiên 6 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Nhiên liệu tích trữ năng lượng hữu ích. Chúng ta thu được năng lượng từ nhiên liệu bằng cách

 • A

  di chuyển nhiên liệu

 • B

  tích trữ nhiên liệu

 • C

  đốt cháy nhiên liệu

 • D

  nấu nhiên liệu

Câu 2 :

Nhiên liệu tích trữ năng lượng dưới dạng:

 • A

  nhiệt năng

 • B

  hóa năng

 • C

  thế năng hấp dẫn

 • D

  thế năng đàn hồi

Câu 3 :

Vật liệu nào không phải là nhiên liệu?

 • A

  Than đá

 • B

  Hơi nước

 • C

  Gas

 • D

  Khí đốt

Câu 4 :

Năng lượng nào sau đây là năng lượng không tái tạo?

 • A

  Sinh khối

 • B

  Địa nhiệt

 • C

  Khí tự nhiên

 • D

  Nước

Câu 5 :

Nguồn năng lượng tái tạo là:

 • A

  Nguồn năng lượng không có sẵn trong thiên nhiên

 • B

  Nguồn năng lượng có sẵn trong thiên nhiên

 • C

  Nguồn năng lượng sẽ cạn kiệt trong tương lai gần

 • D

  Cả A và C đều đúng

Câu 6 :

Năng lượng nào sau đây là năng lượng tái tạo?

 • A

  Sinh khối

 • B

  Khí tự nhiên

 • C

  Xăng

 • D

  Than đá

Câu 7 :

Dạng năng lượng nào không phải năng lượng tái tạo?

 • A

  Năng lượng khí đốt

 • B

  Năng lượng gió

 • C

  Năng lượng thủy triều

 • D

  Năng lượng mặt trời

Câu 8 :

Năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng nước, năng lượng sinh khối được gọi là năng lượng tái tạo. Câu nào sau đây không đúng?

 • A

  Chúng an toàn nhưng khó khai thác.

 • B

  Chúng hầu như không giải phóng các chất gây ô nhiễm không khí.

 • C

  Chúng có thể được thiên nhiên tái tạo trong khoảng thời gian ngắn hoặc được bổ sung liên tục qua các quá trình thiên nhiên.

 • D

  Chúng có thể biến đổi thành điện năng hoặc nhiệt năng

Câu 9 :

Dụng cụ nào sau đây hoạt động bằng năng lượng lấy từ nguồn năng lượng tái tạo?

 • A

  Bóng điện

 • B

  Xe máy

 • C

  Ô tô

 • D

  Đèn dầu

Câu 10 :

Sắp xếp các đối tượng trong hình vẽ dưới đây theo đúng thứ tự để thấy được cách sản xuất điện bằng pin mặt trời.

 • A

  b – a – c

 • B

  a – b – c

 • C

  b – c – a

 • D

  a – c – b

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nhiên liệu tích trữ năng lượng hữu ích. Chúng ta thu được năng lượng từ nhiên liệu bằng cách

 • A

  di chuyển nhiên liệu

 • B

  tích trữ nhiên liệu

 • C

  đốt cháy nhiên liệu

 • D

  nấu nhiên liệu

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Nhiên liệu là các vật liệu khi bị đốt cháy giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt và ánh sáng.

Chúng ta thu được năng lượng từ nhiên liệu bằng cách đốt cháy nhiên liệu.

Câu 2 :

Nhiên liệu tích trữ năng lượng dưới dạng:

 • A

  nhiệt năng

 • B

  hóa năng

 • C

  thế năng hấp dẫn

 • D

  thế năng đàn hồi

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nhiên liệu giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt năng và ánh sáng.

Nhiên liệu tích trữ năng lượng dưới dạng hóa năng.

Câu 3 :

Vật liệu nào không phải là nhiên liệu?

 • A

  Than đá

 • B

  Hơi nước

 • C

  Gas

 • D

  Khí đốt

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nhiên liệu là các vật liệu khi bị đốt cháy giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt và ánh sáng.

Suy ra: Than đá, gas, khí đốt là nhiên liệu.

Hơi nước không phải là nhiên liệu.

Câu 4 :

Năng lượng nào sau đây là năng lượng không tái tạo?

 • A

  Sinh khối

 • B

  Địa nhiệt

 • C

  Khí tự nhiên

 • D

  Nước

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Nguồn năng lượng không tái tạo bao gồm: dầu mỏ, than đá, khí tự nhiên, Urani,…

Câu 5 :

Nguồn năng lượng tái tạo là:

 • A

  Nguồn năng lượng không có sẵn trong thiên nhiên

 • B

  Nguồn năng lượng có sẵn trong thiên nhiên

 • C

  Nguồn năng lượng sẽ cạn kiệt trong tương lai gần

 • D

  Cả A và C đều đúng

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nguồn năng lượng tái tạo là nguồn năng lượng có sẵn trong thiên nhiên, liên tục được bổ sung qua các quá trình tự nhiên.

Câu 6 :

Năng lượng nào sau đây là năng lượng tái tạo?

 • A

  Sinh khối

 • B

  Khí tự nhiên

 • C

  Xăng

 • D

  Than đá

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Các nguồn năng lượng tái tạo bao gồm: năng lượng từ Mặt Trời, năng lượng gió, năng lượng nước, năng lượng sinh khối, …

Câu 7 :

Dạng năng lượng nào không phải năng lượng tái tạo?

 • A

  Năng lượng khí đốt

 • B

  Năng lượng gió

 • C

  Năng lượng thủy triều

 • D

  Năng lượng mặt trời

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Năng lượng tái tạo là năng lượng từ những nguồn liên tục được coi là vô hạn như Mặt Trời, gió, thủy triều,…

Suy ra năng lượng khí đốt không phải năng lượng tái tạo.

Câu 8 :

Năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng nước, năng lượng sinh khối được gọi là năng lượng tái tạo. Câu nào sau đây không đúng?

 • A

  Chúng an toàn nhưng khó khai thác.

 • B

  Chúng hầu như không giải phóng các chất gây ô nhiễm không khí.

 • C

  Chúng có thể được thiên nhiên tái tạo trong khoảng thời gian ngắn hoặc được bổ sung liên tục qua các quá trình thiên nhiên.

 • D

  Chúng có thể biến đổi thành điện năng hoặc nhiệt năng

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Nguồn năng lượng tái tạo có ưu điểm:

- Liên tục được bổ sung nhanh chóng và có sẵn để sử dụng

- Có thể sử dụng để tạo ra điện và nhiệt

- Ít tác động tiêu cực đến môi trường so với nhiên liệu hóa thạch

Câu 9 :

Dụng cụ nào sau đây hoạt động bằng năng lượng lấy từ nguồn năng lượng tái tạo?

 • A

  Bóng điện

 • B

  Xe máy

 • C

  Ô tô

 • D

  Đèn dầu

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Bóng điện sử dụng năng lượng điện, được tạo thành nhờ nước, gió => năng lượng tái tạo.

Xe máy, ô tô cần xăng để hoạt động => năng lượng không tái tạo

Đèn dầu cần dầu để hoạt động => năng lượng không tái tạo

Câu 10 :

Sắp xếp các đối tượng trong hình vẽ dưới đây theo đúng thứ tự để thấy được cách sản xuất điện bằng pin mặt trời.

 • A

  b – a – c

 • B

  a – b – c

 • C

  b – c – a

 • D

  a – c – b

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Năng lượng ánh sáng từ Mặt Trời chuyển hóa thành điện năng qua các pin mặt trời, các pin này có công dụng chuyển hóa năng lượng ánh sáng mặt trời thành điện năng.

Vậy thứ tự đúng là: b – a – c .

close