Trắc nghiệm Bài 34. Các hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng - Khoa học tự nhiên 6 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Ban đêm nhìn thấy Mặt Trăng vì:

 • A

  Mặt Trăng phát ra ánh sáng

 • B

  Mặt Trăng phản chiếu ánh sáng mặt trời

 • C

  Mặt Trăng là một ngôi sao

 • D

  Mặt Trăng là vệ tinh của Trái Đất

Câu 2 :

Vì sao chỉ có một phía Mặt Trăng luôn luôn hướng về Trái Đất?

 • A

  Vì Mặt Trăng tự quay quanh trục một vòng thì đồng thời quay quanh Trái Đất đúng một vòng.

 • B

  Vì chỉ có một nửa Mặt Trăng luôn luôn được Mặt Trời chiếu sáng

 • C

  Vì Mặt Trăng tự quay quanh trục một vòng thì đồng Trái Đất cũng quay được một vòng.

 • D

  Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 3 :

Chọn đáp án đúng?

 • A

  Mặt Trăng là một vệ tinh của Mặt Trời

 • B

  Mặt Trăng là một hành tinh của Trái Đất

 • C

  Mặt Trăng là một vệ tinh của Trái Đất

 • D

  Mặt Trăng là một ngôi sao.

Câu 4 :

Mặt Trăng quay một vòng quanh Trái Đất mất thời gian khoảng bao lâu?

 • A

  1 tháng

 • B

  3 tháng

 • C

  6 tháng

 • D

  1 năm

Câu 5 :

Hình dạng Mặt Trăng ta nhìn thấy trên bầu trời thay đổi mỗi ngày. Người ta nói đó là:

 • A

  các hình dạng của Mặt Trăng

 • B

  các pha của Mặt Trời

 • C

  các pha của Mặt Trăng

 • D

  sự phản chiếu ánh sáng mặt trời

Câu 6 :

Chọn đáp án đúng?

 • A

  Mặt Trăng là một ngôi sao như các ngôi sao khác

 • B

  Mặt Trăng phát ra ánh sáng

 • C

  Mặt Trăng luôn ở gần Mặt Trời hơn Trái Đất

 • D

  Hình dạng Mặt Trăng mà ta nhìn thấy thay đổi trong các ngày của tháng vì ta nhìn nó ở các góc nhìn khác nhau.

Câu 7 :

Giữa hai lần Trăng tròn liên tiếp cách nhau bao nhiêu tuần?

 • A

  2 tuần

 • B

  4 tuần

 • C

  6 tuần

 • D

  8 tuần

Câu 8 :

Thiên thể duy nhất ngoài Trái Đất mà con người đã đặt chân tới là:

 • A

  Mặt Trời

 • B

  Mặt Trăng

 • C

  Hỏa tinh

 • D

  Bầu trời

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Ban đêm nhìn thấy Mặt Trăng vì:

 • A

  Mặt Trăng phát ra ánh sáng

 • B

  Mặt Trăng phản chiếu ánh sáng mặt trời

 • C

  Mặt Trăng là một ngôi sao

 • D

  Mặt Trăng là vệ tinh của Trái Đất

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Ban đêm nhìn thấy Mặt Trăng vì Mặt Trăng phản chiếu ánh sáng mặt trời.

Câu 2 :

Vì sao chỉ có một phía Mặt Trăng luôn luôn hướng về Trái Đất?

 • A

  Vì Mặt Trăng tự quay quanh trục một vòng thì đồng thời quay quanh Trái Đất đúng một vòng.

 • B

  Vì chỉ có một nửa Mặt Trăng luôn luôn được Mặt Trời chiếu sáng

 • C

  Vì Mặt Trăng tự quay quanh trục một vòng thì đồng Trái Đất cũng quay được một vòng.

 • D

  Cả ba đáp án trên đều đúng

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Chỉ có một phía Mặt Trăng luôn luôn hướng về Trái Đất vì Mặt Trăng tự quay quanh trục một vòng thì đồng thời quay quanh Trái Đất đúng một vòng.

Câu 3 :

Chọn đáp án đúng?

 • A

  Mặt Trăng là một vệ tinh của Mặt Trời

 • B

  Mặt Trăng là một hành tinh của Trái Đất

 • C

  Mặt Trăng là một vệ tinh của Trái Đất

 • D

  Mặt Trăng là một ngôi sao.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Mặt Trăng là một vệ tinh của Trái Đất mà chúng ta có thể nhìn thấy trên bầu trời. Đôi khi chúng ta thấy nó rất sáng vào ban đêm.

Câu 4 :

Mặt Trăng quay một vòng quanh Trái Đất mất thời gian khoảng bao lâu?

 • A

  1 tháng

 • B

  3 tháng

 • C

  6 tháng

 • D

  1 năm

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Mặt Trăng quay quanh Trái Đất mất khoảng 1 tháng để đi hết 1 vòng.

Câu 5 :

Hình dạng Mặt Trăng ta nhìn thấy trên bầu trời thay đổi mỗi ngày. Người ta nói đó là:

 • A

  các hình dạng của Mặt Trăng

 • B

  các pha của Mặt Trời

 • C

  các pha của Mặt Trăng

 • D

  sự phản chiếu ánh sáng mặt trời

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Hình dạng Mặt Trăng ta nhìn thấy trên bầu trời thay đổi mỗi ngày. Người ta nói đó là các pha của Mặt Trăng.

Câu 6 :

Chọn đáp án đúng?

 • A

  Mặt Trăng là một ngôi sao như các ngôi sao khác

 • B

  Mặt Trăng phát ra ánh sáng

 • C

  Mặt Trăng luôn ở gần Mặt Trời hơn Trái Đất

 • D

  Hình dạng Mặt Trăng mà ta nhìn thấy thay đổi trong các ngày của tháng vì ta nhìn nó ở các góc nhìn khác nhau.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

A, B sai vì Mặt Trăng không tự phát sáng.

C sai vì Mặt Trăng là vệ tinh quay xung quanh Trái Đất.

D đúng

Câu 7 :

Giữa hai lần Trăng tròn liên tiếp cách nhau bao nhiêu tuần?

 • A

  2 tuần

 • B

  4 tuần

 • C

  6 tuần

 • D

  8 tuần

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Giữa hai lần Trăng tròn liên tiếp cách nhau 4 tuần.

Câu 8 :

Thiên thể duy nhất ngoài Trái Đất mà con người đã đặt chân tới là:

 • A

  Mặt Trời

 • B

  Mặt Trăng

 • C

  Hỏa tinh

 • D

  Bầu trời

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Mặt Trăng là thiên thể duy nhất ngoài Trái Đất mà con người đã đặt chân tới. Năm 1959, nước Nga (Liên Xô cũ) phóng vệ tinh nhân tạo Luna 1 lên Mặt Trăng, mở đầu cho công cuộc khám phá Mặt Trăng.

close