Trắc nghiệm Bài 23. Đa dạng động vật có xương sống (tiếp theo) - Khoa học tự nhiên 6 Cánh diều

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Đâu là vai trò của động vật đối với tự nhiên

1)      Là mắc xích quan trọng trong chuỗi thức ăn trong tự nhiên.

2)      Góp phần duy trì trạng thái cân bằng về mặt số lượng loài trong hệ sinh thái.

3)      Cung cấp nguyên liệu phục vụ đời sống (da lông,…).

4)      Nhiều loài có khả năng cải tạo đất như giun đất, dế, bọ hung,…

5)      Một số loài cây giúp thụ phấn và phát tán hạt.

6)      Làm đồ mĩ nghệ và đồ trang sức.

 • A

  1,2,3,4

 • B

  1,2,4,5

 • C

  2,4,5,6

 • D

  1,3,5,6

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Vai trò của động vật đối với tự nhiên là

 • Là mắc xích quan trọng trong chuỗi thức ăn trong tự nhiên.
 • Góp phần duy trì trạng thái cân bằng về mặt số lượng loài trong hệ sinh thái.
 • Nhiều loài có khả năng cải tạo đất như giun đất, dế, bọ hung,…
 • Một số loài cây giúp thụ phấn và phát tán hạt.
Câu hỏi 2 :

Đâu là vai trò của động vật đối với con người

1)      Cung cấp thức ăn cho con người (bò, lợn, gà, tôm,…).

2)      Cung cấp nguyên liệu phục vụ đời sống (da lông,…).

3)      Khả năng tiêu diệt loài sinh vật gây hại.

4)      Nhiều loài có khả năng cải tạo đất như giun đất, dế, bọ hung,…

5)      Làm đồ mĩ nghệ và đồ trang sức.

6)      Là mắc xích quan trọng trong chuỗi thức ăn trong tự nhiên.

7)      Phục vụ nhu cầu giải trí và an ninh con người.

8)      Phục vụ nghiên cứu, học tập, thử nghiệm, thuốc chữa bệnh,..

 • A

  1,2,3,4,5,6

 • B

  1,2.3,5,7,8

 • C

  2,3,4,5,6

 • D

  1,3,4,5,6,7

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Vai trò của động vật đối với con người là

 • Cung cấp thức ăn cho con người (bò, lợn, gà, tôm,…).
 • Cung cấp nguyên liệu phục vụ đời sống (da lông,…).
 • Khả năng tiêu diệt loài sinh vật gây hại.
 • Làm đồ mĩ nghệ và đồ trang sức.
 • Phục vụ nhu cầu giải trí và an ninh con người.
 • Phục vụ nghiên cứu, học tập, thử nghiệm, thuốc chữa bệnh,..
Câu hỏi 3 :

Khỉ vàng có giá trị

 • A

  Là động vật trong thí nghiệm khoa học.

 • B

  Làm cảnh.

 • C

  Làm thực phẩm.

 • D

  Làm thuốc và nước hoa.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Khỉ vàng có giá trị là động vật trong thí nghiệm khoa học.

Câu hỏi 4 :

Mèo rừng và cú vọ diệt loài sinh vật có hại nào?

 • A

  Sâu bọ.

 • B

  Chuột.                          

 • C

  Muỗi.

 • D

  Rệp.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Mèo rừng và cú vọ diệt chuột

Câu hỏi 5 :

Có bao nhiêu nhận định đúng khi nói về tác hại của động vật:

 1. Là trung gian truyền bệnh (bọ chét là trung gian truyền bệnh dịch hạch,...)
 2. Kí sinh gây bệnh ở người (giun, sán,...)
 3. Phá hoại mùa màng lương thực, thực phẩm; gây bệnh đến vật nuôi, thức ăn của con người (ốc bươu vàng, rận cá,...)
 4. Làm hư hỏng đồ dùng, phá hoại công trình xây dựng của con người (con hà, mối,...)
 • A
  2
 • B
  3
 • C
  4
 • D
  5

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :
Xem phần lý thuyết tác hại động vật
Lời giải chi tiết :

Cả 4 nhận định đều là những tác hại mà động vật gây ra

Câu hỏi 6 :

Quan sát vòng đời phát triển của loài sâu bướm, cho biết giai đoạn nào ảnh hưởng đến năng suất cây trồng nhất?

 • A

  Bướm

 • B

  Trứng

 • C

  Ấu trùng

 • D

  Nhộng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Giai đoạn nào ảnh hưởng đến năng suất cây trồng nhất là giai đoạn nhộng

Câu hỏi 7 :

Động vật nào dưới đây thuộc nhóm Chân khớp gây phá hại mùa màng

 • A

  Muỗi.

 • B

  Ruồi.

 • C

  Châu chấu.

 • D

  Ong.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Châu chấu phá hoại mùa màng

Câu hỏi 8 :

Chuột có tác hại gì:

 • A

  Là vật trung gian truyền bệnh

 • B

  Phá hoại đỗ dùng trong gia đình, trường học, nhà máy,...

 • C

  Phá hoại mùa màng

 • D

  Cả ba đáp án trên đều đúng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Chuột là vật trung gian truyền bệnh, phá hoại mùa màng, phá hoại đố dùng trong gia đình.

Câu hỏi 9 :

Động vật nào gây trung gian truyền bệnh Covid – 19?

 • A

  Con cú đêm.

 • B

  Con sóc.

 • C

  Con dơi.

 • D

  Con khỉ.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Động vật  gây trung gian truyền bệnh Covid – 19 là dơi

Câu hỏi 10 :

Động vật nào gây truyền dịch hạch?

 • A

  Chuột.

 • B

  Thỏ.

 • C

  Muỗi.

 • D

  Mèo.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Động vật gây truyền dịch hạch là chuột

close