Trắc nghiệm Bài 27. Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc - Khoa học tự nhiên 6 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Lực xuất hiện khi lấy một chiếc thước nhựa khô và sạch cọ xát vào mảnh vải dạ hoặc len khô rồi đưa lại gần các vụn giấy mỏng là:

 • A

  Lực đẩy

 • B

  Lực tiếp xúc

 • C

  Lực không tiếp xúc

 • D

  Lực ma sát

Câu 2 :

Chọn đáp án sai?

Trong các lực sau, lực nào là lực tiếp xúc?

 • A

  Lực hút của thanh nam châm khi đặt gần mẩu sắt vụn.

 • B

  Lực của tay đập quả bóng xuống đất.

 • C

  Lực của vợt tác dụng vào quả cầu lông

 • D
  Lực của tay đẩy xe lên dốc
Câu 3 :

Lực nào sau đây là lực tiếp xúc?

 • A

  Lực hút giữa Trái Đất và Mặt Trăng

 • B

  Lực của nam châm hút thanh sắt đặt cách nó một đoạn

 • C

  Lực của Trái Đất tác dụng lên bóng đèn treo trên trần nhà

 • D
  Lực của quả cân tác dụng lên lò xo khi treo quả cân vào lò xo
Câu 4 :

Chọn câu trả lời đúng?

Lực của tay đập vào quả bóng bay là lực gì? Có tác dụng gì?

 • A

  Lực không tiếp xúc, làm biến đổi chuyển động

 • B

  Lực tiếp xúc, làm biến đổi chuyển động

 • C

  Lực không tiếp xúc, làm biến dạng

 • D
  Lực tiếp xúc, làm biến dạng.
Câu 5 :

Trường hợp nào sau đây liên quan đến lực tiếp xúc?

 • A

  Một hành tinh trong chuyển động xung quanh một ngôi sao

 • B

  Một vận động viênn nhảy dù rơi trên không trung

 • C

  Thủ môn bắt được bóng trước khung thành

 • D

  Quả táo rơi từ trên cây xuống

Câu 6 :

Trong các hoạt động sau, hoạt động nào xuất hiện lực tiếp xúc?

 • A

  Người thợ đóng cọc xuống đất

 • B

  Viên đá rơi

 • C

  Nam châm hút viên bi sắt

 • D

  Cả B và C đều đúng

Câu 7 :

Trong các hình ảnh sau, hình ảnh nào cho thấy xuất hiện lực tiếp xúc?

 • A

  Hình b

 • B

  Hình c

 • C

  Hình b và c

 • D

  Hình a và d

Câu 8 :

Lực nào sau đây là lực tiếp xúc?

 • A

  Lực cả Trái Đất tác dụng lên bóng đèn treo trên trần nhà

 • B

  Lực của quả cân tác dụng lên lò xo khi treo quả cân vào lò xo

 • C

  Lực của nam châm hút thanh sắt đặt cách nó một đoạn

 • D

  Lực hút giữa Trái Đất và Mặt Trăng

Câu 9 :

Chọn đáp án chính xác nhất?

 • A

  Lực tiếp xúc xuất hiện khi vật gây ra không có sự tiếp xúc với vật chịu tác dụng của lực

 • B

  Lực tiếp xúc xuất hiện khi vật gây ra có sự tiếp xúc với vật chịu tác dụng của lực

 • C

  Vật chỉ thay đổi trạng thái chuyển động khi chịu tác dụng của lực tiếp xúc

 • D

  Lực không tiếp xúc xuất hiện khi vật gây ra lực có sự tiếp xúc với vật chịu tác dụng của lực

Câu 10 :

Lực xuất hiện giữa hai vật khi chúng đặt gần nhau gọi là:

 • A

  lực đẩy

 • B

  lực tiếp xúc

 • C

  lực không tiếp xúc

 • D

  lực ma sát

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Lực xuất hiện khi lấy một chiếc thước nhựa khô và sạch cọ xát vào mảnh vải dạ hoặc len khô rồi đưa lại gần các vụn giấy mỏng là:

 • A

  Lực đẩy

 • B

  Lực tiếp xúc

 • C

  Lực không tiếp xúc

 • D

  Lực ma sát

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Thước sau khi cọ xát sẽ hút các mẩu giấy, lực này là không tiếp xúc.

Câu 2 :

Chọn đáp án sai?

Trong các lực sau, lực nào là lực tiếp xúc?

 • A

  Lực hút của thanh nam châm khi đặt gần mẩu sắt vụn.

 • B

  Lực của tay đập quả bóng xuống đất.

 • C

  Lực của vợt tác dụng vào quả cầu lông

 • D
  Lực của tay đẩy xe lên dốc

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Lực hút của thanh nam châm khi đặt gần mẩu sắt vụn là lực không tiếp xúc vì nam châm có khả năng hút các mẩu sắt vụn cạnh nó mà không cần tiếp xúc.

B, C, D là lực tiếp xúc.

Câu 3 :

Lực nào sau đây là lực tiếp xúc?

 • A

  Lực hút giữa Trái Đất và Mặt Trăng

 • B

  Lực của nam châm hút thanh sắt đặt cách nó một đoạn

 • C

  Lực của Trái Đất tác dụng lên bóng đèn treo trên trần nhà

 • D
  Lực của quả cân tác dụng lên lò xo khi treo quả cân vào lò xo

Đáp án : D

Phương pháp giải :

+ Lực xuất hiện khi vật gây ra lực tiếp xúc với vật chịu tác dụng lực gọi là lực tiếp xúc.

+ Lực xuất hiện khi vật gây ra lực không tiếp xúc với vật chịu tác dụng lực gọi là lực không tiếp xúc.

Lời giải chi tiết :

Lực của quả cân tác dụng lên lò xo khi treo quả cân vào lò xo là lực tiếp xúc.

Câu 4 :

Chọn câu trả lời đúng?

Lực của tay đập vào quả bóng bay là lực gì? Có tác dụng gì?

 • A

  Lực không tiếp xúc, làm biến đổi chuyển động

 • B

  Lực tiếp xúc, làm biến đổi chuyển động

 • C

  Lực không tiếp xúc, làm biến dạng

 • D
  Lực tiếp xúc, làm biến dạng.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

- Sử dụng lý thuyết tác dụng của lực.

- Sử dụng lý thuyết lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc.

Lời giải chi tiết :

Lực của tay đập vào quả bóng bay là lực tiếp xúc và lực này có tác dụng làm cho quả bóng bay bị biến dạng.

Câu 5 :

Trường hợp nào sau đây liên quan đến lực tiếp xúc?

 • A

  Một hành tinh trong chuyển động xung quanh một ngôi sao

 • B

  Một vận động viênn nhảy dù rơi trên không trung

 • C

  Thủ môn bắt được bóng trước khung thành

 • D

  Quả táo rơi từ trên cây xuống

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Thủ môn bắt được bóng trước khung thành liên quan đến lực tiếp xúc

Câu 6 :

Trong các hoạt động sau, hoạt động nào xuất hiện lực tiếp xúc?

 • A

  Người thợ đóng cọc xuống đất

 • B

  Viên đá rơi

 • C

  Nam châm hút viên bi sắt

 • D

  Cả B và C đều đúng

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Người thợ đóng cọc xuống đất xuất hiện lực tiếp xúc.

Câu 7 :

Trong các hình ảnh sau, hình ảnh nào cho thấy xuất hiện lực tiếp xúc?

 • A

  Hình b

 • B

  Hình c

 • C

  Hình b và c

 • D

  Hình a và d

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Từ hình vẽ ta thấy:

+ Ở hình a và d: tay tiếp xúc trực tiếp với vật => là lực tiếp xúc

+ Ở hình b và c: hai vật chưa tiếp xúc vào nhau => lực không tiếp xúc

Câu 8 :

Lực nào sau đây là lực tiếp xúc?

 • A

  Lực cả Trái Đất tác dụng lên bóng đèn treo trên trần nhà

 • B

  Lực của quả cân tác dụng lên lò xo khi treo quả cân vào lò xo

 • C

  Lực của nam châm hút thanh sắt đặt cách nó một đoạn

 • D

  Lực hút giữa Trái Đất và Mặt Trăng

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Lực tiếp xúc xuất hiện khi vật gây ra lực có sự tiếp xúc với vật chịu tác dụng của lực.

Lời giải chi tiết :

Lực của quả cân tác dụng lên lò xo khi treo quả cân vào lò xo là lực tiếp xúc

Câu 9 :

Chọn đáp án chính xác nhất?

 • A

  Lực tiếp xúc xuất hiện khi vật gây ra không có sự tiếp xúc với vật chịu tác dụng của lực

 • B

  Lực tiếp xúc xuất hiện khi vật gây ra có sự tiếp xúc với vật chịu tác dụng của lực

 • C

  Vật chỉ thay đổi trạng thái chuyển động khi chịu tác dụng của lực tiếp xúc

 • D

  Lực không tiếp xúc xuất hiện khi vật gây ra lực có sự tiếp xúc với vật chịu tác dụng của lực

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

+ Lực tiếp xúc xuất hiện khi vật gây ra lực có sự tiếp xúc với vật chịu tác dụng của lực => A sai

+ Lực không tiếp xúc xuát hiện khi vật gây ra lực không có sự tiếp xúc với vật chịu tác dụng của lực => D sai

+ Vật chỉ thay đổi trạng thái chuyển động khi chịu tác dụng của lực tiếp xúc => sai vì lực không tiếp xúc cũng làm thay đổi trạng thái của vật.

Câu 10 :

Lực xuất hiện giữa hai vật khi chúng đặt gần nhau gọi là:

 • A

  lực đẩy

 • B

  lực tiếp xúc

 • C

  lực không tiếp xúc

 • D

  lực ma sát

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Lực không tiếp xúc xuất hiện khi vật gây ra lực không có sự tiếp xúc với vật chịu tác dụng của lực.

=> Lực xuất hiện giữa hai vật khi chúng đặt gần nhau gọi là lực không tiếp xúc.

close