Trắc nghiệm Bài 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên - Khoa học tự nhiên 6 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 : Trong những hoạt động dưới đây, hoạt động nào là hoạt động nghiên cứu khoa học
 • A
  Trồng cây gây rừng
 • B

  Đánh bắt, nuôi trồng thủy - hải sản

 • C
  Sử dụng kháng sinh để chữa bệnh sốt rét
 • D
  Nghiên cứu xử lý rác thải, ô nhiễm nước
Câu 2 :

Nhà khoa học là:

 • A

  Người sử dụng các sản phẩm ứng dụng của nghiên cứu khoa học

 • B

  Người thực hiện nghiên cứu khoa học

 • C

  Người ứng dụng nghiên cứu khoa học

 • D

  Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 3 :

Vai trò của khoa học tự nhiên là

 • A

  Ứng dụng công nghệ vào cuộc sống, sản xuất, kinh doanh.

 • B

  Nâng cao nhận thức của con người về thế giới tự nhiên.

 • C

  Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe con người.

 • D

  Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 4 :

Thành tựu của KHTN được áp dụng vào công nghệ để

 • A

  Chế tạo ra các phương tiện phục vụ cho mọi lĩnh vực của đời sống con người

 • B

  Cải thiện cuộc sống con người

 • C

  Nâng tầm cuộc sống con người

 • D

  Tất cả các đáp án trên đều đúng

Câu 5 :

Điện thoại di động ứng dụng vào cuộc sống con người như thế nào

 • A

  Là phương tiện liên lạc nhanh gọn

 • B

  Tra cứu thông tin nhanh chóng

 • C

  Theo dõi sức khỏe

 • D

  Cả ba đáp án trên

Câu 6 :

Đâu không phải phát minh khoa học và công nghệ được ứng dụng vào cuộc sống hằng ngày của con người 

 • A

  Máy điều hòa

 • B

  Tàu vũ trụ

 • C

  Quạt hơi nước

 • D

  Máy giặt

Câu 7 :

Ngành khoa học Trái Đất nghiên cứu về 

 • A

  Các sinh vật và sự sống trên Trái Đất

 • B

  Vật chất,năng lượng và sự vận động của chúng trong tự nhiên

 • C

  Những vấn đề về cấu trúc, đặc điểm và sự thay đổi của Trái Đất

 • D

  Các chất và sự biến đổi các chất

Câu 8 :

Dưa hấu không hạt, quả to, ngọt là kết quả nghiên cứu thuộc lĩnh vực nào 

 • A

  Sinh học

 • B

  Hóa học

 • C

  Vật lí học

 • D

  Khoa học Trái Đất

Câu 9 :

Năng lượng điện là đối tượng của lĩnh vực nghiên cứu khoa học nào:

 • A

  Sinh học

 • B

  Hóa học

 • C

  Vật lí học

 • D

  Khoa học Trái. Đất

Câu 10 :

Vật lí học là ngành khoa học nghiên cứu:

 • A

  Các sinh vật và sự sống trên Trái Đất

 • B

  Vật chất,năng lượng và sự vận động của chúng trong tự nhiên

 • C

  Những vấn đề về cấu trúc, đặc điểm và sự thay đổi của Trái Đất

 • D

  Các chất và sự biến đổi các chất

Câu 11 :

Sinh học là ngành khoa học nghiên cứu:

 • A

  Các sinh vật và sự sống trên Trái Đất

 • B

  Vật chất,năng lượng và sự vận động của chúng trong tự nhiên

 • C

  Những vấn đề về cấu trúc, đặc điểm và sự thay đổi của Trái Đất

 • D

  Các chất và sự biến đổi các chất

Câu 12 :

Hóa học là ngành khoa học nghiên cứu:

 • A

  Các sinh vật và sự sống trên Trái Đất

 • B

  Vật chất,năng lượng và sự vận động của chúng trong tự nhiên

 • C

  Những vấn đề về cấu trúc, đặc điểm và sự thay đổi của Trái Đất

 • D

  Các chất và sự biến đổi các chất

Câu 13 :

Nghiên cứu sự nảy mầm của hạt là hoạt động nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực nào

 • A

  Sinh học

   

 • B

  Vật lý học

 • C

  Hóa học

 • D

  Thiên văn học

Câu 14 :

Bản tin dự báo thời tiết là ứng dụng liên quan đến lĩnh vực nào của khoa học tự nhiên:

 • A

  Sinh học

 • B

  Vật lý học

 • C

  Hóa học

 • D

  Thiên văn học

Câu 15 :

Quan sát sự ra hoa của cây cà chua là hoạt động nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực nào:

 • A

  Sinh học

 • B

  Vật lý học

 • C

  Hóa học

 • D

  Khoa học Trái Đất

Câu 16 :

Ngành thiên văn học nghiên cứu về

 • A

  Các sinh vật và sự sống trên Trái Đất

 • B

  Vật chất,năng lượng và sự vận động của chúng trong tự nhiên

 • C

  Quy luật vận động và biến đổi của các vật thể trên bầu trời.

 • D

  Các chất và sự biến đổi các chất

Câu 17 :

Marie Curie là nhà khoa học nổi tiếng người Pháp, các nghiên cứu của bà chủ yếu thuộc lĩnh vực gì:

 • A

  Sinh học

 • B

  Hóa học

 • C

  Vật lí học

 • D

  Thiên văn học

Câu 18 :

Ngành khoa học tự nhiên cổ nhất là 

 • A

  Sinh học

 • B

  Thiên văn học

 • C

  Vật lí học

 • D

  Hóa học

Câu 19 : Những  đặc điểm của vật sống:
 • A
  Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng
 • B
  Sinh trưởng và phát triển
 • C
  Sinh sản
 • D
  Cả ba đáp án A,B,C
Câu 20 :

Vật nào dưới đây khác với những vật còn lại

 • A

  Con bò

 • B

  Con cá

 • C

  Hòn đá

 • D

  Con ốc đá

Câu 21 :

 Vật không sống là những vật

 • A

  Mang những đặc điểm tương tự vật sống nhưng không di chuyển được

 • B

  Không mang những đặc điểm của sự sống

 • C

  Không sinh sản nhưng vẫn có khả năng lớn lên

 • D

  Không bao giờ chết

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Trong những hoạt động dưới đây, hoạt động nào là hoạt động nghiên cứu khoa học
 • A
  Trồng cây gây rừng
 • B

  Đánh bắt, nuôi trồng thủy - hải sản

 • C
  Sử dụng kháng sinh để chữa bệnh sốt rét
 • D
  Nghiên cứu xử lý rác thải, ô nhiễm nước

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Đáp án A,B,C là những hoạt động ứng dụng nghiên cứu khoa học

Đáp án D là hoạt động nghiên cứu khoa học

 
Câu 2 :

Nhà khoa học là:

 • A

  Người sử dụng các sản phẩm ứng dụng của nghiên cứu khoa học

 • B

  Người thực hiện nghiên cứu khoa học

 • C

  Người ứng dụng nghiên cứu khoa học

 • D

  Cả ba đáp án trên đều đúng

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Người thực hiện nghiên cứu khoa học là nhà khoa học.

Câu 3 :

Vai trò của khoa học tự nhiên là

 • A

  Ứng dụng công nghệ vào cuộc sống, sản xuất, kinh doanh.

 • B

  Nâng cao nhận thức của con người về thế giới tự nhiên.

 • C

  Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe con người.

 • D

  Cả ba đáp án trên đều đúng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Khoa học tự nhiên có vai trò quan trọng trong cuộc sống:

- Hoạt động nghiên cứu khoa học.

- Nâng cao nhận thức của con người về thế giới tự nhiên.

- Ứng dụng công nghệ vào cuộc sống, sản xuất, kinh doanh.

- Chăm sóc sức khỏe con người.

Câu 4 :

Thành tựu của KHTN được áp dụng vào công nghệ để

 • A

  Chế tạo ra các phương tiện phục vụ cho mọi lĩnh vực của đời sống con người

 • B

  Cải thiện cuộc sống con người

 • C

  Nâng tầm cuộc sống con người

 • D

  Tất cả các đáp án trên đều đúng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Thành tựu của KHTN được áp dụng vào công nghệ để chế tạo ra các phương tiện phục vụ cho mọi lĩnh vực của đời sống con người, cải thiện cuộc sống con người và nâng tầm cuộc sống con người 

Câu 5 :

Điện thoại di động ứng dụng vào cuộc sống con người như thế nào

 • A

  Là phương tiện liên lạc nhanh gọn

 • B

  Tra cứu thông tin nhanh chóng

 • C

  Theo dõi sức khỏe

 • D

  Cả ba đáp án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Điện thoại di động là phương tiện liên lạc nhanh gọn nhất hiện nay, giúp con người tra cứu thông tin một cách nhanh chóng, có thể theo dõi sức khỏe qua ứng dụng...

Câu 6 :

Đâu không phải phát minh khoa học và công nghệ được ứng dụng vào cuộc sống hằng ngày của con người 

 • A

  Máy điều hòa

 • B

  Tàu vũ trụ

 • C

  Quạt hơi nước

 • D

  Máy giặt

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Tàu vũ trụ là phát minh để phục vụ cho nghiên cứu thiên văn học

Câu 7 :

Ngành khoa học Trái Đất nghiên cứu về 

 • A

  Các sinh vật và sự sống trên Trái Đất

 • B

  Vật chất,năng lượng và sự vận động của chúng trong tự nhiên

 • C

  Những vấn đề về cấu trúc, đặc điểm và sự thay đổi của Trái Đất

 • D

  Các chất và sự biến đổi các chất

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ngành khoa học Trái Đất nghiên cứu về những vấn đề về cấu trúc, đặc điểm và sự thay đổi của Trái Đất

Câu 8 :

Dưa hấu không hạt, quả to, ngọt là kết quả nghiên cứu thuộc lĩnh vực nào 

 • A

  Sinh học

 • B

  Hóa học

 • C

  Vật lí học

 • D

  Khoa học Trái Đất

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Dưa hấu không hạt, quả to, ngọt là kết quả nghiên cứu thuộc lĩnh vực Sinh học (công nghệ gen)

Câu 9 :

Năng lượng điện là đối tượng của lĩnh vực nghiên cứu khoa học nào:

 • A

  Sinh học

 • B

  Hóa học

 • C

  Vật lí học

 • D

  Khoa học Trái. Đất

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Năng lượng điện là đối tượng của lĩnh vực nghiên cứu vật lý học

Câu 10 :

Vật lí học là ngành khoa học nghiên cứu:

 • A

  Các sinh vật và sự sống trên Trái Đất

 • B

  Vật chất,năng lượng và sự vận động của chúng trong tự nhiên

 • C

  Những vấn đề về cấu trúc, đặc điểm và sự thay đổi của Trái Đất

 • D

  Các chất và sự biến đổi các chất

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lí thuyết phần các lĩnh vực của khoa học tự nhiên

Lời giải chi tiết :

 Vật lí học là ngành khoa học nghiên cứu vật chất,năng lượng và sự vận động của chúng trong tự nhiên

Câu 11 :

Sinh học là ngành khoa học nghiên cứu:

 • A

  Các sinh vật và sự sống trên Trái Đất

 • B

  Vật chất,năng lượng và sự vận động của chúng trong tự nhiên

 • C

  Những vấn đề về cấu trúc, đặc điểm và sự thay đổi của Trái Đất

 • D

  Các chất và sự biến đổi các chất

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lí thuyết phần các lĩnh vực của khoa học tự nhiên

Lời giải chi tiết :

Sinh học là ngành khoa học nghiên cứu các sinh vật và sự sống trên Trái Đất

Câu 12 :

Hóa học là ngành khoa học nghiên cứu:

 • A

  Các sinh vật và sự sống trên Trái Đất

 • B

  Vật chất,năng lượng và sự vận động của chúng trong tự nhiên

 • C

  Những vấn đề về cấu trúc, đặc điểm và sự thay đổi của Trái Đất

 • D

  Các chất và sự biến đổi các chất

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lí thuyết phần các lĩnh vực của khoa học tự nhiên

Lời giải chi tiết :

Hóa học là ngành khoa học nghiên cứu các chất và sự biến đổi các chất

Câu 13 :

Nghiên cứu sự nảy mầm của hạt là hoạt động nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực nào

 • A

  Sinh học

   

 • B

  Vật lý học

 • C

  Hóa học

 • D

  Thiên văn học

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lí thuyết phần các lĩnh vực của khoa học tự nhiênLời giải chi tiết :

Nghiên cứu sự nảy mầm của hạt là hoạt động nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Sinh học

Câu 14 :

Bản tin dự báo thời tiết là ứng dụng liên quan đến lĩnh vực nào của khoa học tự nhiên:

 • A

  Sinh học

 • B

  Vật lý học

 • C

  Hóa học

 • D

  Thiên văn học

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lí thuyết phần các lĩnh vực của khoa học tự nhiên

Lời giải chi tiết :

Bản tin dự báo thời tiết là ứng dụng liên quan đến lĩnh vực thiên văn học với sự phát minh ra các vệ tinh dự báo thời tiết

Câu 15 :

Quan sát sự ra hoa của cây cà chua là hoạt động nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực nào:

 • A

  Sinh học

 • B

  Vật lý học

 • C

  Hóa học

 • D

  Khoa học Trái Đất

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lí thuyết phần các lĩnh vực của khoa học tự nhiên

Lời giải chi tiết :

Quan sát sự ra hoa của cây cà chua là hoạt động nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực sinh học (sự sinh sản của thực vật)

Câu 16 :

Ngành thiên văn học nghiên cứu về

 • A

  Các sinh vật và sự sống trên Trái Đất

 • B

  Vật chất,năng lượng và sự vận động của chúng trong tự nhiên

 • C

  Quy luật vận động và biến đổi của các vật thể trên bầu trời.

 • D

  Các chất và sự biến đổi các chất

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem các lĩnh vưc của  khoa học tự nhiên

Lời giải chi tiết :

Ngành thiên văn học nghiên cứu về quy luật vận động và biến đổi của các vật thể trên bầu trời.

Câu 17 :

Marie Curie là nhà khoa học nổi tiếng người Pháp, các nghiên cứu của bà chủ yếu thuộc lĩnh vực gì:

 • A

  Sinh học

 • B

  Hóa học

 • C

  Vật lí học

 • D

  Thiên văn học

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc phần tìm hiểu thêm hoặc tự tìm hiểu về tiểu sử của Marie Curie

Lời giải chi tiết :

Các nghiên cứu của bà chủ yếu thuộc lĩnh vực hóa học, bà là người đầu tiên nghiên cứu về phóng xạ và phát triển ra hai nguyên tố hóa học mới và các nghiên cứu về phóng xạ của bà cũng được ứng dụng trong y học để tiêu diệt tế bào ung thư

Câu 18 :

Ngành khoa học tự nhiên cổ nhất là 

 • A

  Sinh học

 • B

  Thiên văn học

 • C

  Vật lí học

 • D

  Hóa học

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Thiên văn học là ngành khoa học tự nhiên ra đời sớm nhất, các nhà thiên văn học đầu tiên quan sát bầu trời đêm bằng những dụng cụ thô sơ để xác định  phương hướng, xây dựng lịch thời gian....

Câu 19 : Những  đặc điểm của vật sống:
 • A
  Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng
 • B
  Sinh trưởng và phát triển
 • C
  Sinh sản
 • D
  Cả ba đáp án A,B,C

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :
Vật sống mang những đặc điểm của sự sống như trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng, Sinh trưởng và phát triển, Sinh sản
Câu 20 :

Vật nào dưới đây khác với những vật còn lại

 • A

  Con bò

 • B

  Con cá

 • C

  Hòn đá

 • D

  Con ốc đá

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lý thuyết vật sống và vật không sống

Lời giải chi tiết :

Hòn đá là vật không sống

Những đáp án còn lại là vật sống

Câu 21 :

 Vật không sống là những vật

 • A

  Mang những đặc điểm tương tự vật sống nhưng không di chuyển được

 • B

  Không mang những đặc điểm của sự sống

 • C

  Không sinh sản nhưng vẫn có khả năng lớn lên

 • D

  Không bao giờ chết

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Vật không sống là những vật không có những biểu hiện của sự sống như trao đổi chất, vận động, lớn lên, sinh sản, cảm ứng và chết

close