Trắc nghiệm Bài 35. Hệ Mặt Trời và Ngân Hà - Khoa học tự nhiên 6 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Các hành tinh quay quanh Mặt Trời sắp xếp theo khoảng cách đến Mặt Trời từ gần đến xa là:

 • A

  Hỏa tinh, Thủy tinh, Trái Đất, Kim tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Hải Vương tinh, Thiên Vương tinh.

 • B

  Thủy tinh, Kim tinh, Hỏa tinh, Trái Đất, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh

 • C

  Kim tinh, Thủy tinh, Trái Đất, Hỏa tinh, Thổ tinh, Mộc tinh, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh

 • D

  Thủy tinh, Kim tinh, Trái Đất, Hỏa tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh

Câu 2 :

Chọn đáp án sai?

 • A

  Hệ Mặt Trời chỉ gồm Mặt Trời và 8 hành tinh

 • B

  Hành tinh ở càng xa Mặt Trời thì có chu kì quay quanh Mặt Trời càng lớn

 • C

  Mặt Trăng không chỉ quay quanh Trái Đất mà còn quay quanh Mặt Trời

 • D

  Hỏa tinh là hành tinh có chu kì tự quay giống Trái Đất nhất

Câu 3 :

Hệ Mặt Trời cách tâm Ngân Hà khoảng:

 • A

  230 năm ánh sáng

 • B

  260000 năm ánh sáng

 • C

  26000 năm ánh sáng

 • D

  230000 năm ánh sáng

Câu 4 :

Chọn đáp án đúng?

 • A

  Hệ Mặt Trời chỉ gồm 8 hành tinh quay xung quanh.

 • B

  Trái Đất ở gần Mặt Trời nhất so với các hành tinh khác

 • C

  Thủy tinh và Hỏa tinh có khối lượng nhỏ nhất trong 8 hành tinh của hệ Mặt Trời

 • D

  Hành tinh càng xa Mặt Trời thì có kích thước càng lớn

Câu 5 :

Nếu như em đứng trên Hải Vương tinh, em sẽ nhìn thấy Mặt Trời như thế nào so với khi đứng ở Trái Đất?

 • A

  Lớn hơn

 • B

  Nhỏ hơn

 • C

  Bằng nhau

 • D

  D. Có lúc lớn hơn, có lúc nhỏ hơn

Câu 6 :

Ta nhìn thấy các hành tinh trong hệ Mặt Trời là do:

 • A

  các hành tinh phản chiếu ánh sáng từ Mặt Trăng

 • B

  các hành tinh tự phát ra ánh sáng

 • C

  các hành tinh được Mặt Trời chiếu sáng rồi phản xạ đến Trái Đất

 • D

  cả ba đáp án trên đều đúng.

Câu 7 :

Hành tinh có sự sống trong hệ Mặt Trời là:

 • A

  Thủy tinh

 • B

  Trái Đất

 • C

  Kim tinh

 • D

  Mộc tinh

Câu 8 :

Câu nào dưới đây là đúng?

 • A

  Ngân Hà là một chùm sao sắp xếp kéo dài trên bầu trời

 • B

  Ngân Hà là một “dòng sông” sao trên bầu trời

 • C

  Ngân Hà là một tập hợp hàng trăm tỉ thiên thể liên kết với nhau bằng lực hấp dẫn

 • D

  Ngân Hà là một tập hợp hàng trăm tỉ ngôi sao và nằm ngoài hệ Mặt Trời.

Câu 9 :

Chọn phát biểu đúng?

 • A

  Hệ Mặt Trời là trung tâm của Ngân Hà

 • B

  Từ Trái Đất ta có thể nhìn thấy toàn bộ Ngân Hà

 • C

  Ngân Hà bao gồm toàn bộ thiên thể của vũ trụ

 • D

  Ngân Hà chuyển động trong vũ trụ đồng thời quay quanh lõi của nó.

Câu 10 :

Hệ Mặt Trời nằm ở:

 • A

  trung tâm của Ngân Hà

 • B

  rìa của một vòng xoắn của Ngân Hà

 • C

  trung tâm một vòng xoắn của Ngân Hà

 • D

  cả B và C đều đúng.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Các hành tinh quay quanh Mặt Trời sắp xếp theo khoảng cách đến Mặt Trời từ gần đến xa là:

 • A

  Hỏa tinh, Thủy tinh, Trái Đất, Kim tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Hải Vương tinh, Thiên Vương tinh.

 • B

  Thủy tinh, Kim tinh, Hỏa tinh, Trái Đất, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh

 • C

  Kim tinh, Thủy tinh, Trái Đất, Hỏa tinh, Thổ tinh, Mộc tinh, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh

 • D

  Thủy tinh, Kim tinh, Trái Đất, Hỏa tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Các hành tinh quay quanh Mặt Trời sắp xếp theo khoảng cách đến Mặt Trời từ gần đến xa là:

Thủy tinh, Kim tinh, Trái Đất, Hỏa tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh.

Câu 2 :

Chọn đáp án sai?

 • A

  Hệ Mặt Trời chỉ gồm Mặt Trời và 8 hành tinh

 • B

  Hành tinh ở càng xa Mặt Trời thì có chu kì quay quanh Mặt Trời càng lớn

 • C

  Mặt Trăng không chỉ quay quanh Trái Đất mà còn quay quanh Mặt Trời

 • D

  Hỏa tinh là hành tinh có chu kì tự quay giống Trái Đất nhất

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

A sai vì ngoài 8 hành tinh còn có các thiên thạch khác và bụi vũ trụ.

B, C, D đúng.

Câu 3 :

Hệ Mặt Trời cách tâm Ngân Hà khoảng:

 • A

  230 năm ánh sáng

 • B

  260000 năm ánh sáng

 • C

  26000 năm ánh sáng

 • D

  230000 năm ánh sáng

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Hệ Mặt Trời nằm ở rìa của một vòng xoắn của Ngân Hà, cách tâm Ngân Hà khoảng 26000 năm ánh sáng.

Câu 4 :

Chọn đáp án đúng?

 • A

  Hệ Mặt Trời chỉ gồm 8 hành tinh quay xung quanh.

 • B

  Trái Đất ở gần Mặt Trời nhất so với các hành tinh khác

 • C

  Thủy tinh và Hỏa tinh có khối lượng nhỏ nhất trong 8 hành tinh của hệ Mặt Trời

 • D

  Hành tinh càng xa Mặt Trời thì có kích thước càng lớn

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

A sai vì ngoài 8 hành tinh còn có các thiên thạch khác và bụi vũ trụ.

B sai vì Thủy tinh gần Mặt Trời nhất so với các hành tinh khác.

C đúng

D sai vì Hỏa tinh ở xa Mặt Trời hơn Kim tinh và Trái Đất nhưng có kích thước nhỏ hơn Kim tinh và Trái Đất.

Câu 5 :

Nếu như em đứng trên Hải Vương tinh, em sẽ nhìn thấy Mặt Trời như thế nào so với khi đứng ở Trái Đất?

 • A

  Lớn hơn

 • B

  Nhỏ hơn

 • C

  Bằng nhau

 • D

  D. Có lúc lớn hơn, có lúc nhỏ hơn

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nếu như em đứng trên Hải Vương tinh, em sẽ nhìn thấy Mặt Trời nhỏ hơn so với khi đứng ở Trái Đất vì Hải Vương tinh ở xa Mặt Trời nhất.

Câu 6 :

Ta nhìn thấy các hành tinh trong hệ Mặt Trời là do:

 • A

  các hành tinh phản chiếu ánh sáng từ Mặt Trăng

 • B

  các hành tinh tự phát ra ánh sáng

 • C

  các hành tinh được Mặt Trời chiếu sáng rồi phản xạ đến Trái Đất

 • D

  cả ba đáp án trên đều đúng.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ta nhìn thấy các hành tinh trong hệ Mặt Trời là do các hành tinh được Mặt Trời chiếu sáng rồi phản xạ đến Trái Đất.

Câu 7 :

Hành tinh có sự sống trong hệ Mặt Trời là:

 • A

  Thủy tinh

 • B

  Trái Đất

 • C

  Kim tinh

 • D

  Mộc tinh

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Hành tinh có sự sống trong hệ Mặt Trời là Trái Đất.

Câu 8 :

Câu nào dưới đây là đúng?

 • A

  Ngân Hà là một chùm sao sắp xếp kéo dài trên bầu trời

 • B

  Ngân Hà là một “dòng sông” sao trên bầu trời

 • C

  Ngân Hà là một tập hợp hàng trăm tỉ thiên thể liên kết với nhau bằng lực hấp dẫn

 • D

  Ngân Hà là một tập hợp hàng trăm tỉ ngôi sao và nằm ngoài hệ Mặt Trời.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ngân Hà là một tập hợp hàng trăm tỉ thiên thể liên kết với nhau bằng lực hấp dẫn, trong đó có hệ Mặt Trời.

Câu 9 :

Chọn phát biểu đúng?

 • A

  Hệ Mặt Trời là trung tâm của Ngân Hà

 • B

  Từ Trái Đất ta có thể nhìn thấy toàn bộ Ngân Hà

 • C

  Ngân Hà bao gồm toàn bộ thiên thể của vũ trụ

 • D

  Ngân Hà chuyển động trong vũ trụ đồng thời quay quanh lõi của nó.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

- Ngân Hà là một tập hợp hàng trăm tỉ thiên thể liên kết với nhau bằng lực hấp dẫn, trong đó có hệ Mặt Trời.

- Hệ Mặt Trời nằm ở gần rìa của một trong 4 vòng xoắn của Ngân Hà nên từ Trái Đất ta chỉ nhìn thấy 1 mẩu của vòng xoắn này => A, B sai.

- Ngân Hà chuyển động trong vũ trụ với tốc độ khoảng 600000 m/s. Ngoài ra Ngân Hà còn tự quay quanh lõi của mình => C sai, D đúng.

Câu 10 :

Hệ Mặt Trời nằm ở:

 • A

  trung tâm của Ngân Hà

 • B

  rìa của một vòng xoắn của Ngân Hà

 • C

  trung tâm một vòng xoắn của Ngân Hà

 • D

  cả B và C đều đúng.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Hệ Mặt Trời nằm ở rìa của một vòng xoắn của Ngân Hà.

close