Trắc nghiệm Bài 28. Lực ma sát - Khoa học tự nhiên 6 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 : Lực ma sát là lực:
 • A

  Lực tiếp xúc

 • B

  Lực không tiếp xúc

 • C

  Lực đẩy

 • D
  Lực hút
Câu 2 :

Phương và chiều của lực ma sát:

 • A

  cùng phương, cùng chiều với lực tác dụng

 • B

  cùng phương, ngược chiều với lực tác dụng

 • C

  phương vuông góc với lực tác dụng, chiều hướng lên trên

 • D
  phương vuông góc với lực tác dụng, chiều hướng xuống dưới
Câu 3 : Lực ma sát nghỉ là:
 • A

  lực xuất hiện khi vật trượt trên bề mặt của vật khác

 • B

  lực giữ cho vật đứng yên ngay cả khi nó bị kéo hoặc đẩy

 • C

  lực xuất hiện khi vật lăn trên bề mặt của vật khác

 • D
  cả 3 đáp án trên đều đúng
Câu 4 :

Khi ta cầm bút để viết, lực nào giúp chiếc bút không trượt khỏi tay?

 • A

  Lực hút của Trái Đất

 • B

  Lực ma sát nghỉ

 • C

  Lực ma sát trượt

 • D
  Cả 3 lực trên.
Câu 5 :

Một người ra sức đẩy thùng hàng mà nó vẫn đứng yên. Lực nào cân bằng với lực đẩy của người và có tác dụng gì?

 • A

  Lực ma sát nghỉ; thúc đẩy chuyển động

 • B

  Lực ma sát nghỉ; cản trở chuyển động

 • C

  Lực ma sát trượt; thúc đẩy chuyển động

 • D
  Lực ma sát trượt; cản trở chuyển động
Câu 6 :

Lực ma sát trong trường hợp nào sau đây có tác dụng thúc đẩy chuyển động?

 • A

  Lực ma sát khi ô tô phanh gấp

 • B

  Lực ma sát giữa tay và các vật khi cầm, nắm

 • C

  Lực ma sát giữa phấn và bảng khi viết bảng

 • D
  Lực ma sát giữa lốp xe và mặt đường khi xe đứng yên trên dốc.
Câu 7 :

Tại sao khi phanh gấp, lốp xe ô tô để lại một vệt đen dài trên đường nhựa?

 • A

  Do ma sát giữa lốp xe mà mặt đường lớn

 • B

  Do cao su nóng lên

 • C

  Do ma sát giữa lốp xe và mặt đường lớn làm cho cao su nóng lên, mềm ra và dính vào mặt đường

 • D
  Do lực hút của mặt đường.
Câu 8 :

Bạn An đưa một vật nặng hình trụ lên cao bằng hai cách:

+ Cách 1: lăn vật trên mặt phẳng nghiêng

+ Cách 2: kéo vật trượt trên mặt phẳng nghiêng

Hỏi cách nào lực ma sát lớn hơn?

 • A

  Cách 1

 • B

  Cách 2

 • C

  Cả 2 cách đều như nhau

 • D
  Không thể so sánh được.
Câu 9 :

Trường hợp nào sau đây, ma sát là có hại?

 • A

  Đi trên sàn đá hoa mới lau dễ bị ngã

 • B

  Xe ô tô bị lầy trong cát

 • C

  Giày đi mãi, đế bị mòn

 • D
  Bôi nhựa thông vào dây cung ở cần kéo nhị
Câu 10 :

Lực nào trong hình vẽ sau đây không phải là lực ma sát?

 • A

  Hình B

 • B

  Hình D

 • C
  Hình A
 • D
  Hình C
Câu 11 : Một vật đang nằm yên trên mặt phẳng nằm ngang. Khi tác dụng lên vật một lực có phương nằm ngang, hướng từ trái sang phải, cường độ 2 N thì vật vẫn nằm yên. Lực ma sát nghỉ tác dụng lên vật khi đó có:
 • A

  phương nằm ngang, hướng từ phải sang trái, cường độ 2N.

 • B

  phương nằm ngang, hướng từ trái sang phải, cường độ 2N.

 • C

  phương nằm ngang, hướng từ phải sang trái, cường độ lớn hơn 2N.

 • D
  phương nằm ngang, hướng từ trái sang phải, cường độ lớn hơn 2N.
Câu 12 :

Khi phanh gấp, lực ma sát xuất hiện ở những chỗ nào và có tác dụng gì đối với chuyển động của xe đạp?

 • A

  giữa má phanh và vành bánh xe; cản trở chuyển động của xe đạp

 • B

  giữa lốp xe và mặt đường; cản trở chuyển động của xe đạp

 • C

  giữa má phanh và vành bánh xe; thúc đẩy chuyển động của xe đạp

 • D
  cả A và B đều đúng
Câu 13 :

Trong các cách làm dưới đây, cách nào làm giảm ma sát?

 • A

  Trước khi cử tạ, vận động viên xoa tay và dụng cụ vào phấn thơm

 • B

  Dùng sức nắm chặt bình dầu, bình dầu mới không tuột

 • C

  Khi trượt tuyết, tăng thêm diện tích của ván trượt

 • D

  Bò kéo xe rất tốn sức cần phải bỏ bớt 1 ít hàng hoá trên xe

Câu 14 :

Trong các trường hợp sau đây trường hợp  nào không cần tăng ma sát.

 • A

  Phanh xe để xe dừng lại

 • B

  Khi đi trên nền đất trơn.

 • C

  Khi kéo vật trên mặt đất

 • D

  Để ô tô vượt qua chỗ lầy

Câu 15 :

Trong các trường hợp dưới đây trường hợp nào ma sát có ích?

 • A

  Ma sát làm mòn lốp xe

 • B

  Ma sát làm ô tô qua được chỗ lầy.

 • C

  Ma sát sinh ra giữa trục xe và bánh xe

 • D

  Ma sát sinh ra khi vật trượt trên mặt sàn.

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Lực ma sát là lực:
 • A

  Lực tiếp xúc

 • B

  Lực không tiếp xúc

 • C

  Lực đẩy

 • D
  Lực hút

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Sử dụng lý thuyết về lực ma sát.

Lời giải chi tiết :

Lực ma sát là lực tiếp xúc xuất hiện ở bề mặt tiếp xúc giữa hai vật.

Câu 2 :

Phương và chiều của lực ma sát:

 • A

  cùng phương, cùng chiều với lực tác dụng

 • B

  cùng phương, ngược chiều với lực tác dụng

 • C

  phương vuông góc với lực tác dụng, chiều hướng lên trên

 • D
  phương vuông góc với lực tác dụng, chiều hướng xuống dưới

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Sử dụng lý thuyết về lực ma sát.

Lời giải chi tiết :

Lực ma sát cùng phương, ngược chiều với lực tác dụng lên vật.

Câu 3 : Lực ma sát nghỉ là:
 • A

  lực xuất hiện khi vật trượt trên bề mặt của vật khác

 • B

  lực giữ cho vật đứng yên ngay cả khi nó bị kéo hoặc đẩy

 • C

  lực xuất hiện khi vật lăn trên bề mặt của vật khác

 • D
  cả 3 đáp án trên đều đúng

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Sử dụng lý thuyết về lực ma sát nghỉ.

Lời giải chi tiết :

Lực ma sát nghỉ là lực giữ cho vật đứng yên ngay cả khi nó bị kéo hoặc đẩy

Câu 4 :

Khi ta cầm bút để viết, lực nào giúp chiếc bút không trượt khỏi tay?

 • A

  Lực hút của Trái Đất

 • B

  Lực ma sát nghỉ

 • C

  Lực ma sát trượt

 • D
  Cả 3 lực trên.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Lực giúp chiếc bút không trượt khỏi tay là lực ma sát nghỉ. Lực này giúp cho chiếc bút không trượt khỏi tay khi có tác dụng của các lực khác như: trọng lực,…

Câu 5 :

Một người ra sức đẩy thùng hàng mà nó vẫn đứng yên. Lực nào cân bằng với lực đẩy của người và có tác dụng gì?

 • A

  Lực ma sát nghỉ; thúc đẩy chuyển động

 • B

  Lực ma sát nghỉ; cản trở chuyển động

 • C

  Lực ma sát trượt; thúc đẩy chuyển động

 • D
  Lực ma sát trượt; cản trở chuyển động

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Một người ra sức đẩy, thùng hàng vẫn đứng yên => Xuất hiện lực ma sát nghỉ cân bằng với lực đẩy của người => Cản trở chuyển động của thùng hàng.

Câu 6 :

Lực ma sát trong trường hợp nào sau đây có tác dụng thúc đẩy chuyển động?

 • A

  Lực ma sát khi ô tô phanh gấp

 • B

  Lực ma sát giữa tay và các vật khi cầm, nắm

 • C

  Lực ma sát giữa phấn và bảng khi viết bảng

 • D
  Lực ma sát giữa lốp xe và mặt đường khi xe đứng yên trên dốc.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

- Khi ô tô phanh gấp, lực ma sát làm xe dừng lại => cản trở chuyển động.

- Khi tay cầm nắm các vật, lực ma sát giữ cho các vật không bị rơi => cản trở chuyển động

- Xe đứng yên trên dốc nhờ có lực ma sát giữ không cho xe chuyển động => cản trở chuyển động

- Khi viết bảng, ma sát trượt giữa  đầu viên phấn và bảng giúp chúng ta viết được chữ => thúc đẩy chuyển động.

Câu 7 :

Tại sao khi phanh gấp, lốp xe ô tô để lại một vệt đen dài trên đường nhựa?

 • A

  Do ma sát giữa lốp xe mà mặt đường lớn

 • B

  Do cao su nóng lên

 • C

  Do ma sát giữa lốp xe và mặt đường lớn làm cho cao su nóng lên, mềm ra và dính vào mặt đường

 • D
  Do lực hút của mặt đường.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Khi phanh gấp, lốp xe ô tô để lại một vệt đen dài trên đường nhựa là do ma sát giữa lốp xe và mặt đường lớn làm cho cao su nóng lên, mềm ra và dính vào mặt đường.

Câu 8 :

Bạn An đưa một vật nặng hình trụ lên cao bằng hai cách:

+ Cách 1: lăn vật trên mặt phẳng nghiêng

+ Cách 2: kéo vật trượt trên mặt phẳng nghiêng

Hỏi cách nào lực ma sát lớn hơn?

 • A

  Cách 1

 • B

  Cách 2

 • C

  Cả 2 cách đều như nhau

 • D
  Không thể so sánh được.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Vật nặng hình trụ khi lăn trên mặt phẳng nghiêng sẽ đỡ mất sức hơn so với khi kéo vật trượt trên mặt phẳng nghiêng. Do đó, lực ma sát khi kéo vật trượt sẽ lớn hơn lực ma sát khi lăn vật.

Câu 9 :

Trường hợp nào sau đây, ma sát là có hại?

 • A

  Đi trên sàn đá hoa mới lau dễ bị ngã

 • B

  Xe ô tô bị lầy trong cát

 • C

  Giày đi mãi, đế bị mòn

 • D
  Bôi nhựa thông vào dây cung ở cần kéo nhị

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Phân tích tác dụng của lực ma sát đối với chuyển động trong từng trường hợp.

Lời giải chi tiết :

- Đi trên sàn đá hoa mới lau dễ bị ngã là do ma sát nghỉ quá nhỏ => cần có ma sát để giữ không bị ngã => có ích.

- Xe ô tô bị lầy trong cát: cần có ma sát để thúc đẩy chuyển động => có ích.

- Giày đi mãi, đế bị mòn => có hại.

- Bôi nhựa thông vào dây cung ở cần kéo nhị => giúp kéo đàn dễ dàng hơn => có ích.

Câu 10 :

Lực nào trong hình vẽ sau đây không phải là lực ma sát?

 • A

  Hình B

 • B

  Hình D

 • C
  Hình A
 • D
  Hình C

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Lực ma sát là lực tiếp xúc xuất hiện ở bề mặt tiếp xúc giữa hai vật.

Suy ra hình B, C, D là lực ma sát.

Hình A không phải là lực ma sát vì lực này xuất hiện khi có vật đặt lên.

Câu 11 : Một vật đang nằm yên trên mặt phẳng nằm ngang. Khi tác dụng lên vật một lực có phương nằm ngang, hướng từ trái sang phải, cường độ 2 N thì vật vẫn nằm yên. Lực ma sát nghỉ tác dụng lên vật khi đó có:
 • A

  phương nằm ngang, hướng từ phải sang trái, cường độ 2N.

 • B

  phương nằm ngang, hướng từ trái sang phải, cường độ 2N.

 • C

  phương nằm ngang, hướng từ phải sang trái, cường độ lớn hơn 2N.

 • D
  phương nằm ngang, hướng từ trái sang phải, cường độ lớn hơn 2N.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

- Lực ma sát cùng phương, ngược chiều với lực tác dụng lên vật.

- Sử dụng lý thuyết về lực ma sát nghỉ.

Lời giải chi tiết :

- Do lực ma sát cùng phương, ngược chiều với lực tác dụng lên vật nên lực ma sát nghỉ tác dụng lên vật khi đó có phương nằm ngang, chiều hướng từ phải sang trái.

- Tác dụng lực 2 N mà vật vẫn nằm yên, chứng tỏ lực ma sát nghỉ phải có độ lớn lớn hơn 2 N.

Câu 12 :

Khi phanh gấp, lực ma sát xuất hiện ở những chỗ nào và có tác dụng gì đối với chuyển động của xe đạp?

 • A

  giữa má phanh và vành bánh xe; cản trở chuyển động của xe đạp

 • B

  giữa lốp xe và mặt đường; cản trở chuyển động của xe đạp

 • C

  giữa má phanh và vành bánh xe; thúc đẩy chuyển động của xe đạp

 • D
  cả A và B đều đúng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Khi phanh gấp, lực ma sát xuất hiện: giữa má phanh và vành bánh xe; giữa lốp xe và mặt đường.

+ Lưc ma sát giữa má phanh và vành bánh xe giữ cho bánh xe quay chậm và dừng quay

+ Lực ma sát giữa lốp xe và mặt đường làm cho xe dừng lại.

=> Cản trở chuyển động của xe đạp.

Câu 13 :

Trong các cách làm dưới đây, cách nào làm giảm ma sát?

 • A

  Trước khi cử tạ, vận động viên xoa tay và dụng cụ vào phấn thơm

 • B

  Dùng sức nắm chặt bình dầu, bình dầu mới không tuột

 • C

  Khi trượt tuyết, tăng thêm diện tích của ván trượt

 • D

  Bò kéo xe rất tốn sức cần phải bỏ bớt 1 ít hàng hoá trên xe

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

A, B, C - làm tăng ma sát

D - giảm ma sát

Câu 14 :

Trong các trường hợp sau đây trường hợp  nào không cần tăng ma sát.

 • A

  Phanh xe để xe dừng lại

 • B

  Khi đi trên nền đất trơn.

 • C

  Khi kéo vật trên mặt đất

 • D

  Để ô tô vượt qua chỗ lầy

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

A, B, D - là các trường hợp ma sát có lợi => cần tăng

C - trường hợp ma sát không có lợi => không cần tăng ma sát

Câu 15 :

Trong các trường hợp dưới đây trường hợp nào ma sát có ích?

 • A

  Ma sát làm mòn lốp xe

 • B

  Ma sát làm ô tô qua được chỗ lầy.

 • C

  Ma sát sinh ra giữa trục xe và bánh xe

 • D

  Ma sát sinh ra khi vật trượt trên mặt sàn.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Trường hợp ma sát làm ô tô qua được chỗ lầy là trường hợp ma sát có ích.

close