Writing - Trang 25 Unit 9 VBT tiếng anh 7 mới

Make up sentences using the words and phrases given.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

  1. 1.      Make up sentences using the words and phrases given.

(Viết các câu sử dụng từ và cụm từ được cho sẵn)

Lời giải chi tiết:

Example:

Titanic / moving / film

→ Titanic is a moving film.

1.people / love / festivals / because of / advantages / they / bring / about /.

ð  People love the festivals because of the advantages they bring about (Mọi người yêu thích các lễ hội vì những lợi thế mà nó mang lại)

festivals / good / for / community /.

ð  Festivals are good for the community (Lễ hội là tốt cho cộng đồng)

2.festivals / create / opportunity / for / the / people / take / part / festival / activities /.

ð  Festivals create an opportunity for the people to take part in the festival activities. (Lễ hội tạo cơ hội cho người dân tham gia các hoạt động lễ hội.)

3.festivals / help / people / cooperate / with / one / another /.

ð  Festivals help people cooperate with one another. (Lễ hội giúp mọi người hợp tác với nhau.)

4.people / can / understand / more / about / and / appreciate / their / cultural / values /.

ð  People can understand more about and appreciate their cultural values. (Mọi người có thể hiểu thêm về và đánh giá cao các giá trị văn hóa của họ) 

Bài 2

1.      Rewrite the following sentences so that their meaning stays the same, using the words given.

(Viết lại các câu sau sao cho nghĩa không đổi, sử dụng từ cho trước)

 

Lời giải chi tiết:

There are various types of music for people to listen at Rock in Rio. (listen)

ð  People can listen to various types of music at Rock in Rio (Mọi người có thể nghe nhiều loại nhạc khác nhau tại Rock in Rio)

Japanese Boys' Day is celebrated on May 5th. (celebrate)

ð  Japanese people celebrate Japanese Boys' Day on May 5th. (Người dân Nhật Bản kỷ niệm Ngày con trai Nhật Bản vào ngày 5 tháng 5.)

Japanese people hang up carp kites outside their houses on Japanese Boys' Day. (hung up)

ð  Carp kites are hung up outside their houses on Japanese Boys' Day. (Diều cá chép được treo bên ngoài nhà của họ vào Ngày của các chàng trai Nhật Bản.)

Japanese people celebrate a special day for Japanese Girls on March 3rd every year. (celebration)

ð  There is a special celebration for Japanese Girls on March 3rd every year. (Có một lễ kỷ niệm đặc biệt dành cho các cô gái Nhật Bản vào ngày 3 tháng 3 hàng năm.)

Can I ask you some questions about your favourite festival? (possible)

ð  Is it possible for me to ask you some questions your favourite festival? (Tôi có thể hỏi bạn một số câu hỏi về lễ hội yêu thích của bạn không?) 

Bài 3

1.      Can you correct the passage? Write the correct version.

(Bạn có thể sửa đoạn văn sau không? Viết bản đúng)

in canada and the united states one of the most popular festivals in the year is halloween halloween is on octor 31st it's a day when some people dress up in strange or unusual costumes for example they may dress up to look like an animal a person from a book or movie or a famous person from history in some places children go to school in their halloween costumes after dark many young children put on their costumes and visit their neighbours they knock on the door and shout “trick or treat!” then the neighbours give them some candy and the children go on to the next house adults also enjoy dressing up for halloween there are usually halloween parties in the evening and usually there is a prize for the best or most unusual costumes

Correction:

In Canada and the United States, one of the most popular festivals in the year is Halloween. Halloween is on October 31st. It's a day when some people dress up in strange or unusual costumes. For example, they may dress up to look like an animal, a person from a book or movie or a famous person from history. In some places, children go to school in their Halloween costumes. After dark, many young children put on their costumes and visit their neighbours. They knock on the door and shout “Trick or Treat!”. Then the neighbours give them some candy, and the children go on to the next house. Adults also enjoy dressing up for Halloween. There are usually Halloween parties in the evening and usually there is a prize for the best or most unusual costumes

Dịch đoạn văn:

Tại Canada và Hoa Kỳ, một trong những lễ hội phổ biến nhất trong năm là Halloween. Halloween là vào ngày 31 tháng 10. Đó là một ngày khi một số người mặc trang phục lạ hoặc khác thường. Ví dụ, họ có thể ăn mặc trông giống như một con vật, một người từ một cuốn sách hoặc bộ phim hoặc một người nổi tiếng từ lịch sử. Ở một số nơi, trẻ em đến trường trong trang phục Halloween. Sau khi trời tối, nhiều trẻ nhỏ mặc trang phục của họ và thăm hàng xóm của họ. Họ gõ cửa và hét lên Trick hay Treat! Sau đó, những người hàng xóm cho họ một ít kẹo, và những đứa trẻ đi đến nhà bên cạnh. Người lớn cũng thích mặc quần áo cho Halloween. Thường có những bữa tiệc Halloween vào buổi tối và thường có một giải thưởng dành cho những bộ trang phục đẹp nhất hoặc khác thường nhất 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài