Reading - Trang 44 Unit 6 VBT tiếng Anh 7 mới

Put a word from the box in each gap to complete the following passage.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Put a word from the box in each gap to complete the following passage.

(Điền một từ trong hộp vào mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau)

for

when

mixed

dish

easy

dried

special

kinds

Nem Ran or Cha Gio (Fried Spring Roll)

This (1) ________ is called Nem Ran by northerners and Cha Gio by southerners. In Ha Noi, the introduction of Nem Ran dates back to a time (2) ________ Cha Ca had not existed. Although it ranks among Viet Nam’s specialty dishes, Nem Ran is very (3) ________ to prepare. Consequently, it has long been a preferred food on (4) ________ occasions such as Tet and other family festivities.

Ingredients used (5) ________ Nem Ran comprise of lean minced pork, sea crabs or unshelled shrimps, two kinds of edible mushroom (Nam Huong and Moc Nhi), (6) ________ onion, duck egg, pepper, salt and different (7) ________ of seasoning. All are (8) ________ thoroughly before being wrapped with transparent rice paper into small rolls. These rolls are then fried in boiling oil.

Phương pháp giải:

for : dành cho (prep)

when: khi (adv)

mixed (mix): trộn (v)       

dish: món ăn (n)

easy: dễ (adj)

dried (dry): làm khô (v)

special: đặc biệt (adj)

kinds: các loại

Lời giải chi tiết:

1. This (1) dish is called Nem Ran by northerners and Cha Gio by southerners.

Lời giải: Cần điền một danh từ phù hợp nghĩa

Đáp án: dish

2. In Ha Noi, the introduction of Nem Ran dates back to a time (2) when Cha Ca had not existed.

Lời giải: Cần điền một trạng từ phù hợp nghĩa

Đáp án: when

3. Although it ranks among Viet Nam’s specialty dishes, Nem Ran is very (3) easy to prepare

Lời giải: Cần điền một tính từ phù hợp nghĩa

Đáp án: easy

4. Consequently, it has long been a preferred food on (4) special occasions such as Tet and other family festivities

Lời giải: special occasion: dịp đặc biệt

Đáp án: special

5. Ingredients used (5) for Nem Ran comprise of lean minced pork,

Lời giải: Cần điền một giới từ phù hợp nghĩa

Đáp án: for

6. comprise of lean minced pork, sea crabs or unshelled shrimps, two kinds of edible mushroom (Nam Huong and Moc Nhi), (6) dried onion, duck egg, pepper, salt

Lời giải: dried onion: hành khô

Đáp án: dried

7. salt and different (7) kinds  of seasoning.

Lời giải: kinds of: các loại

Đáp án: kinds

8. All are (8) mixed thoroughly before being wrapped with transparent rice paper into small rolls

Lời giải: Cần điền một động từ hợp nghĩa và có đôi -ed

Đáp án: mixed

Dịch đoạn văn:

Nem Rán hoặc Chả Giò

Món ăn này được gọi là Nem Rán bởi người miền Bắc và Chả Giò bởi người miền Nam. Ở Hà Nội, sự ra đời của Nem Rán bắt nguồn từ thời Chả Cá chưa tồn tại. Mặc dù được xếp hạng trong số các món ăn đặc sản của Việt Nam, Nem Rán rất dễ chế biến. Do đó, từ lâu nó đã trở thành một món ăn được ưa thích trong những dịp đặc biệt như Tết và các lễ hội gia đình khác.

Thành phần được sử dụng cho Nem Rán bao gồm thịt lợn nạc băm, cua biển hoặc tôm bỏ vỏ, hai loại nấm ăn được (Nấm Hương và Mộc Nhĩ), hành khô, trứng vịt, tiêu, muối và các loại gia vị khác nhau. Tất cả được trộn kỹ trước khi được gói bằng bánh tráng trong suốt thành những cuộn nhỏ. Những cuộn này sau đó được chiên trong dầu sôi. 

Bài 2

2. Read the passage and answer the questions.

(Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi)

Banh Tom (Crispy Shrimp Pastry)


Although Banh Tom is available almost everywhere in the country, it is best at the Nha Hang Ho Tay (Ho Tay Restaurant) on the banks of Truc Bach Lake, close to Ho Tay (West Lake) in Ha Noi. While diners await the arrival of the hot fried shrimp pastry, they can enjoy the picturesque lake and landscapes offered by the vast expanse of water from West Lake and the tree-lined Thanh Nien Road.

The dish should be eaten as soon as it arrives at the table. The fried pastry is topped with red shrimps and is eaten together with dishes of spicy vegetables mixed with sweet and sour sauce.

To remind you of the local shrimping business, waiters will often tell you that the shrimps that you have ordered for your meal have just been netted in nearby West Lake. This will be a memorable meal that will ensure you remember your stay in Ha Noi.

Phương pháp giải:

Dịch đoạn văn:

Bánh Tôm

Mặc dù Bánh Tôm có mặt ở hầu hết mọi nơi trong cả nước, nhưng ngon nhất là ở Nhà Hàng Hồ Tây bên bờ hồ Trúc Bạch, gần Hồ Tây ở Hà Nội. Trong khi thực khách chờ đợi sự xuất hiện của bánh tôm chiên nóng hổi, họ có thể thưởng thức hồ nước đẹp như tranh vẽ và phong cảnh được cung cấp bởi dòng nước rộng lớn từ Hồ Tây và con đường Thanh Niên rợp bóng cây.

Các món ăn nên được ăn ngay khi nó đến bàn. Bánh rán được phủ lên trên tôm đỏ và được ăn cùng với các món rau cay trộn với nước sốt chua ngọt.

Để nhắc nhở bạn về việc kinh doanh tôm địa phương, những người phục vụ thường sẽ nói với bạn rằng những con tôm mà bạn đã đặt cho bữa ăn của bạn vừa được thả vào Hồ Tây gần đó. Đây sẽ là một bữa ăn đáng nhớ đảm bảo bạn sẽ nhớ đến Hà Nội. 

Lời giải chi tiết:

1. Where is Banh Tom best in Viet Nam?

=> It is best at the Nha Hang Ho Tay (Ho Tay Restaurant) on the banks of Truc Bach Lake, close to Ho Tay (West Lake) in Ha Noi.

Thông tin: Although Banh Tom is available almost everywhere in the country, it is best at the Nha Hang Ho Tay (Ho Tay Restaurant) on the banks of Truc Bach Lake, close to Ho Tay (West Lake) in Ha Noi.

2. What can diners do while they await the arrival of the hot fried shrimp pastry?

=> They can enjoy the picturesque lake and landscapes offered by the vast expanse of water from West Lake and the tree-lined Thanh Nien Road.

Thông tin: While diners await the arrival of the hot fried shrimp pastry, they can enjoy the picturesque lake and landscapes offered by the vast expanse of water from West Lake and the tree-lined Thanh Nien Road

3. When should the dish be eaten?

=> The dish should be eaten as soon as it arrives at the table.

Thông tin: The dish should be eaten as soon as it arrives at the table

4. What is it eaten together with?

=> It is eaten together with dishes of spicy vegetables mixed with sweet and sour sauce.

Thông tin: The fried pastry is topped with red shrimps and is eaten together with dishes of spicy vegetables mixed with sweet and sour sauce.

5. Do you think that the shrimps which have just been netted in nearby West Lake make it best?

=> Yes, I do (Nếu đồng ý)

No, I don’t (Nếu không đồng ý)

Loigiahay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài