Giải mục 3 trang 97, 98 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức

Cho biểu đồ Hình 5.15. a) Hãy liệt kê ba nguồn điện chủ yếu của Việt Nam năm 2019. b) Biết sản lượng điện của Việt Nam năm 2019 là 240,1.109 kWh. Em hãy cho biết trong năm này Việt Nam đã nhập khẩu bao nhiêu kWh điện.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Luyện tập 4

Cho biểu đồ Hình 5.15.

a) Hãy liệt kê ba nguồn điện chủ yếu của Việt Nam năm 2019.

b) Biết sản lượng điện của Việt Nam năm 2019 là 240,1.109 kWh. Em hãy cho biết trong năm này Việt Nam đã nhập khẩu bao nhiêu kWh điện.

Phương pháp giải:

a)      Quan sát biểu đồ nêu tên 3 nguồn điện chiếm tỉ lệ cao nhất

b)      Lượng điện năm 2019 Việt Nam đã nhập khẩu = Sản lượng điện năm 2019.\(\frac{{1,4}}{{100}}\)

Lời giải chi tiết:

a)      Ba nguồn điện chủ yếu của Việt Nam là: Điện than, Thủy điện, Điện khí.

b)      Năm 2019 Việt Nam đã nhập khẩu:

\(240,{1.10^9}.\frac{{1,4}}{{100}} = 336,{14.10^7}\)kWh

Luyện tập 5

Dựa vào biểu đồ Hình 5.16, em hãy cho biết trong 200 học sinh khối 7 của trường đó có khoảng bao nhiêu bạn thích đọc sách hoặc nghe nhạc trong thời gian rảnh rỗi.

Phương pháp giải:

Muốn tìm a% của b ta tính \(b.\frac{a}{{100}}\)

Lời giải chi tiết:

Số bạn thích đọc sách là: \(200.\frac{{25}}{{100}} = 50\)(bạn)

Số bạn thích nghe nhạc là: \(200.\frac{{20}}{{100}} = 40\) (bạn)

Tranh luận

Cho biểu đồ Hình 5.17.

Lời giải chi tiết:

Em đồng ý với kiến của bạn Vuông. Vì các con số chỉ mang tính ước lượng nên không thể chắc chắn có 328 học sinh bị cận thị trong số 1000 học sinh.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close