Quảng cáo
 • Câu hỏi mục 1 trang 77,78,79

  Vẽ tam giác ABC ( không tù) và ba đường trung trực của các đoạn BC, CA, AB. Quan sát hình và cho biết ba đường trung trực đó có cùng đi qua một điểm hay không?

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi mục 2 trang 79, 80, 81

  Vẽ tam giác ABC và 3 đường cao của nó. Quan sát hình và cho biết, ba đường cao đó có cùng đi qua một điểm hay không ?

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 9.26 trang 81

  Gọi H là trực tâm của tam giác ABC không vuông. Tìm trực tâm của các tam giác HBC, HCA, HAB.

  Xem chi tiết
 • Bài 9.27 trang 81

  Cho tam giác ABC có

  Xem chi tiết
 • Bài 9.28 trang 81

  Xét điểm O cách đều 3 đỉnh của tam giác ABC. Chứng minh rằng nếu O nằm trên một cạnh của tam giác ABC thì ABC là một tam giác vuông

  Xem chi tiết
 • Bài 9.29 trang 81

  a) Có một chi tiết máy ( đường viền ngoài là đường tròn) bị gãy. (H.9.46). Làm thế nào để xác định được bán kính của đường viền này ? b) Trên bản đồ, ba khu dân cư được quy hoạch tại điểm A, B, C không thẳng hàng. Hãy tìm trên bản đồ một điểm M cách đều A, B, C để quy hoạch một trường học

  Xem chi tiết
 • Bài 9.30 trang 81

  Cho hai đường thẳng không vuông góc b,c cắt nhau tại điểm A và cho điểm H không thuộc b và c (H.9.47). Hãy tìm điểm B thuộc b, điểm C thuộc c sao cho tam giác ABC nhận H làm trực tâm.

  Xem chi tiết