Giải bài 5.8 trang 99 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức

Biểu đồ Hình 5.20 cho biết tỉ lệ của một đội hiến máu gồm 200 tình nguyện viên. Hỏi: a) Có bao nhiêu người mang nhóm máu A, bao nhiêu người mang nhóm máu B? b) Có bao nhiêu người mang nhóm máu A hoặc O?

Quảng cáo

Đề bài

Biểu đồ Hình 5.20 cho biết tỉ lệ của một đội hiến máu gồm 200 tình nguyện viên. Hỏi:

a) Có bao nhiêu người mang nhóm máu A, bao nhiêu người mang nhóm máu B?

b) Có bao nhiêu người mang nhóm máu A hoặc O?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a)      Muốn tìm a% của b ta tính \(b.\frac{a}{{100}}\)

b)      Số người mang nhóm máu A hoặc O = Tổng số người mang nhóm A và số người mang nhóm máu O.

Lời giải chi tiết

a)      Số người mang nhóm máu A là: \(200.\frac{{20}}{{100}} = 40\)(người)

Số người mang nhóm máu B là: \(200.\frac{{30}}{{100}} = 60\)(người)

b)      Số người mang nhóm máu O là: \(200.\frac{{40}}{{100}} = 80\)(người)

=> Số người mang nhóm máu A hoặc O là: 40+80=120(người)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close