Quảng cáo
 • Lý thuyết Định lí và chứng minh định lí

  1. Định lí. Giả thiết, kết luận của định lí

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi trang 55, 56, 57

  Vẽ hình và viết giả thiết, kết luận của định lí: “ Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau”...Em hãy chứng minh định lí: “ Hai góc kề bù bằng nhau thì mỗi góc là một góc vuông”

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 3.24 trang 57

  Có thể coi định lí: “Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau” được suy ra trực tiếp từ định lí về dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song không? Suy ra như thế nào?

  Xem lời giải
 • Bài 3.25 trang 57

  Hãy chứng minh định lí nói ở Ví dụ trang 56: “ Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng còn lại”. Trong chứng minh đó, ta đã sử dụng những điều đúng đã biết nào?

  Xem lời giải
 • Bài 3.26 trang 57

  Cho góc xOy không phải là góc bẹt. Khẳng định nào sau đây là đúng?

  Xem lời giải