Quảng cáo
 • Bài 5.18 trang 108

  Một nhóm nghiên cứu đã khảo sát về mơ ước nghề nghiệp của các bạn học sinh khối 7 của một tỉnh và thu được kết quả như các biểu đồ Hình 5.37.

  Xem lời giải
 • Bài 5.19 trang 108

  Cho hai biểu đồ sau:

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 5.20 trang 108

  Biểu đồ đoạn thẳng Hình 5.40 cho biết số dân và dự báo quy mô dân số của Trung Quốc và Ấn Độ đến năm 2050.

  Xem lời giải
 • Bài 5.21 trang 108

  Để biểu diễn dữ liệu trong các tình huống sau, em sẽ chọn loại biểu đồ nào? a) Tỉ lệ đóng góp vào GDP của các thành phần kinh tế ở Việt Nam; b) Sự thay đổi của giá gạo xuất khẩu từ năm 2010 đến nay.

  Xem lời giải