Giải bài 5.19 trang 108 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức

Cho hai biểu đồ sau:

Quảng cáo

Đề bài

Cho hai biểu đồ sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Quan sát biểu đồ và trả lời câu hỏi

- Muốn tìm a% của b ta tính \(b.\frac{a}{{100}}\).

Lời giải chi tiết

a)       Biểu đồ Hình 5.38a cho biết tổng sản phẩm Quốc nội (GDP) Việt Nam qua các năm từ 2014 đến 2019

Biểu đồ Hình 5.38b cho biết đóng góp của các khu vực kinh tế vào GDP Việt Nam năm 2019.

b)      Năm 2019, GDP của Việt Nam là 261 tỉ đô la, trong đó:

Dịch vụ đóng góp: \(261.\frac{{45}}{{100}} = 117,45\)(tỉ đô la)

Nông nghiệp đóng góp: \(261.\frac{5}{{100}} = 13,05\)(tỉ đô la)

Công nghiệp và xây dựng đóng góp: \(261.\frac{{50}}{{100}} = 130,5\)(tỉ đô la)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close