Quảng cáo
 • Bài 10.17 trang 101

  Viết tên đỉnh, cạnh, mặt bên, mặt đáy của hình lăng trụ đứng tứ giác ở hình 10.40

  Xem chi tiết
 • Bài 10.18 trang 101

  Một cái bánh ngọt có dạng hình lăng trụ đứng tam giác, kích thước như hình 10.41 a) Tính thể tích cái bánh. b) Nếu phải làm một chiếc hộp vừa khít cái bánh này thì diện tích vật liệu cần dùng là bao nhiêu (coi mép dán không đáng kể ).

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 10.19 trang 101

  Người ta đào một đoạn mương có dạng hình lăng trụ đứng tứ giác như hình 10.42. Biết mương có chiều dài 20m , sâu 1,5 m, bề mặt có chiều rộng 1,8 m và đáy mương rộng 1,2 m. Tính thể tích đất phải đào lên.

  Xem chi tiết