Giải bài 10.19 trang 101 SGK Toán 7 tập 2 - Kết nối tri thức

Người ta đào một đoạn mương có dạng hình lăng trụ đứng tứ giác như hình 10.42. Biết mương có chiều dài 20m , sâu 1,5 m, bề mặt có chiều rộng 1,8 m và đáy mương rộng 1,2 m. Tính thể tích đất phải đào lên.

Quảng cáo

Đề bài

Người ta đào một đoạn mương có dạng hình lăng trụ đứng tứ giác như hình 10.42. Biết mương có chiều dài 20m , sâu 1,5 m, bề mặt có chiều rộng 1,8 m và đáy mương rộng 1,2 m. Tính thể tích đất phải đào lên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thể tích đất phải đào lên chính là thể tích của hình lăng trụ đứng tứ giác ABCD. A'B'C'D'.

Lời giải chi tiết

Diện tích mặt đáy ABCD là :

Sđáy = \(\frac{{\left( {1,8 + 1,2} \right).1,5}}{2} = 2,25\left( {{m^2}} \right)\)

Thể tích đất phải đào lên (thể tích hình lăng trụ đứng tứ giác ABCD. A'B'C'D') :

\(2,25.20 = 45\left( {{m^3}} \right)\) 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close