Quảng cáo
 • Câu hỏi mục 1 trang 31, 32

  Tìm tổng của hai đa thức: x^3 – 5x + 2 và x^3 – x^2 +6x – 4.

  Xem lời giải
 • Câu hỏi mục 2 trang 32, 33

  Cho hai đa thức P = x^4 + 3x^3 – 5x^2 + 7x và Q = -x^3 + 4x^2 – 2x +1 Tìm hiệu P – Q bằng cách bỏ dấu ngoặc rồi nhóm các hạng tử cùng bậc và thu gọn.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Bài 7.12 trang 33

  Tìm tổng của hai đa thức sau bằng cách nhóm các hạng tử cùng bậc: x^2 – 3^x + 2 và 4x^3 – x^2 + x - 1

  Xem lời giải
 • Bài 7.13 trang 33

  Tìm hiệu sau theo cách đặt tính trừ: (- x^3 – 5x + 2) – (3x + 8)

  Xem lời giải
 • Bài 7.15 trang 33

  Cho các đa thức: Tính A + B + C; A – B + C và A – B – C

  Xem lời giải
 • Bài 7.16 trang 33

  Bạn Nam được phân công mua một số sách làm quà tặng trong buổi tổng kết cuối năm học của lớp. Nam dự định mau ba loại sách với giá bán như bảng sau. Giả sử Nam cần mua x cuốn sách khoa học, x+8 cuốn sách tham khảo và x + 5 cuốn truyện tranh. a) Viết các đa thức biểu thị số tiền Nam phải trả cho từng loại sách. b) Tìm đa thức biểu thị tổng số tiền Nam phải trả để mua số sách đó.

  Xem lời giải
 • Bài 7.17 trang 33

  Trên một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 65 m, người ta định làm một bể bơi có chiều rộng là x mét, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Sơ đồ và kích thước cụ thể (tính bằng mét) đươc cho trong Hình 7.1. Tìm đa thức ( biến x): a) Biểu thị diện tích bể bơi b) Biểu thị diện tích mảnh đất c) Biểu thị diện tích phần đất xung quanh bể bơi.

  Xem lời giải