Quảng cáo
 • Bài 9.14 trang 71

  Hãy giải thích: Nếu M là một điểm tùy ý nằm trên cạnh BC hoặc cạnh CD của hình vuông ABCD thì độ dài đoạn thẳng AM luôn lớn hơn hoặc bằng độ dài cạnh của hình vuông đó. (H.9.21)

  Xem chi tiết
 • Bài 9.15 trang 71

  Hỏi có tam giác nào với độ dài ba cạnh là 2,5 cm; 3,4 cm và 6 cm không? Vì sao?

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 9.16 trang 71

  Tính chu vi của tam giác cân biết hai cạnh của nó có độ dài là 2 cm và 5 cm.

  Xem chi tiết
 • Bài 9.17 trang 71

  Độ dài hai cạnh của một tam giác bằng 7 cm và 2 cm. Tính độ dài cạnh còn lại biết rằng số đo của nó theo xentimet là một số tự nhiên lẻ.

  Xem chi tiết
 • Bài 9.18 trang 71

  Biết rằng hai cạnh của tam giác có độ dài a và b. Dựa vào bất đẳng thức tam giác, hãy giải thích tại sao chu vi của tam giác đó lớn hơn 2a và nhỏ hơn 2(a+b).

  Xem chi tiết
 • Bài 9.19 trang 71

  Hai khu vườn A và B nằm về một phía của con kênh d. Hãy xác định bên bờ kênh cùng phía với A và B, một điểm C để đặt máy bơm nước từ kênh tưới cho hai khu vườn sao cho tổng độ dài đường ống dẫn nước từ máy bơm đế hai khu vườn là ngắn nhất .

  Xem chi tiết