Quảng cáo
 • Lý thuyết Biểu đồ hình quạt tròn

  1. Đọc và mô tả biểu đồ hình quạt tròn

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi mục 1 trang 93, 94

  Từ biểu đồ Hình 5.4, em hãy lập bảng thống kê tỉ lệ các nguyên nhân gây tai nạn thương tích ở trẻ em Việt Nam.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Câu hỏi mục 2 trang 94, 95, 96

  Bảng sau cho biết tỉ lệ các bạn trong trường dự đoán đội vô địch giải bóng đá học sinh khối 7....Bảng số liệu sau cho biết tỉ lệ áo đồng phục theo kích cỡ của các bạn học sinh lớp 7A.

  Xem lời giải
 • Câu hỏi mục 3 trang 97, 98

  Cho biểu đồ Hình 5.15. a) Hãy liệt kê ba nguồn điện chủ yếu của Việt Nam năm 2019. b) Biết sản lượng điện của Việt Nam năm 2019 là 240,1.109 kWh. Em hãy cho biết trong năm này Việt Nam đã nhập khẩu bao nhiêu kWh điện.

  Xem lời giải
 • Bài 5.6 trang 99

  Cho biểu đồ Hình 5.18.

  Xem lời giải
 • Bài 5.7 trang 99

  An khảo sát về thú nuôi được yêu thích của các bạn trong lớp và thu được kết quả như bảng sau:

  Xem lời giải
 • Bài 5.8 trang 99

  Biểu đồ Hình 5.20 cho biết tỉ lệ của một đội hiến máu gồm 200 tình nguyện viên. Hỏi: a) Có bao nhiêu người mang nhóm máu A, bao nhiêu người mang nhóm máu B? b) Có bao nhiêu người mang nhóm máu A hoặc O?

  Xem lời giải
 • Bài 5.9 trang 99

  Từ kết quả thu thập dữ liệu về kĩ năng bơi của học sinh tiểu học (H.5.12), em hãy ước lượng xem trong 800 học sinh tiểu học của một xã trong huyện đó, có bao nhiêu học sinh bơi thành thạo, bao nhiêu học sinh chưa biết bơi.

  Xem lời giải