Giải bài 5.7 trang 99 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức

An khảo sát về thú nuôi được yêu thích của các bạn trong lớp và thu được kết quả như bảng sau:

Quảng cáo

Đề bài

An khảo sát về thú nuôi được yêu thích của các bạn trong lớp và thu được kết quả như bảng sau:

Hãy hoàn thiện biểu đồ Hình 5.19 vào vở để biểu diễn bảng thống kê trên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính tỉ lệ các loại thú nuôi được yêu thích từ đó hoàn thiện biểu đồ Hình 5.19.

Lời giải chi tiết

Số bạn tham gia khảo sát là: 20 + 10 + 3 + 7 = 40 ( bạn)

Tỉ lệ các bạn thích mèo là: \(\frac{{20}}{{40}}.100\%  = 50\% \)

Tỉ lệ các bạn thích chó là: \(\frac{{10}}{{40}}.100\%  = 25\% \)

Tỉ lệ các bạn thích cá là: \(\frac{3}{{40}}.100\%  = 7,5\% \)

Tỉ lệ các bạn thích chim là: \(\frac{7}{{40}}.100\%  = 17,5\% \)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close