Giải bài 5.9 trang 99 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức

Từ kết quả thu thập dữ liệu về kĩ năng bơi của học sinh tiểu học (H.5.12), em hãy ước lượng xem trong 800 học sinh tiểu học của một xã trong huyện đó, có bao nhiêu học sinh bơi thành thạo, bao nhiêu học sinh chưa biết bơi.

Quảng cáo

Đề bài

Từ kết quả thu thập dữ liệu về kĩ năng bơi của học sinh tiểu học (H.5.12), em hãy ước lượng xem trong 800 học sinh tiểu học của một xã trong huyện đó, có bao nhiêu học sinh bơi thành thạo, bao nhiêu học sinh chưa biết bơi.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn tìm a% của b ta tính \(b.\frac{a}{{100}}\)

Lời giải chi tiết

Số học sinh bơi thành thạo là: \(800.\frac{{50}}{{100}} = 400\)(học sinh)

Số học sinh chưa biết bơi là: \(800.\frac{{15}}{{100}} = 120\)(học sinh)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close