Quảng cáo
 • Bài 2.27 trang 39

  Sử dụng máy tính cầm tay làm tròn các số sau đến chữ số thập phân thứ nhất: Tính tổng hai số thập phân nhận được.

  Xem lời giải
 • Bài 2.28 trang 39

  Dùng thước dây có vạch chia để đo độ dài đường gấp khúc ABC trong Hình 2.8 (đơn vị xentimet, làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất). So sánh kết quả với kết quả với kết quả của Bài tập 2.27.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 2.29 trang 39

  Chia sợi dây đồng dài 10 m thành 7 đoạn bằng nhau. a) Tính độ dài mỗi đoạn dây nhận được, viết kết quả dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn. b) Dùng 4 đoạn dây nhận được ghép thành một hình vuông. Gọi C là chu vi của hình vuông đó. Hãy tìm C bằng hai cách rồi so sánh kết quả:

  Xem lời giải
 • Bài 2.30 trang 39

  a) Cho hai số thực a = -1,25 và b = -2,3. So sánh a và b, |a| và |b|. b) Ta có nhận xét trong hai số âm, số nào có giá trị tuyệt đối lớn hơn là số bé hơn. Em hãy áp dụng nhận xét này để so sánh -12,7 và -7,12.

  Xem lời giải
 • Bài 2.31 trang 39

  Cho hai số thực a = 2,1 và b = -5,2. a) Em có nhận xét gì về hai tích a.b và -|a|.|b|? b) Ta có cách nhân hai số khác dấu như sau: Muốn nhân hai số khác dấu ta nhân các giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu “-“ trước kết quả. Em hãy áp dụng quy tắc trên để tính (-2,5).3

  Xem lời giải