Giải mục 1 trang 93, 94 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức

Từ biểu đồ Hình 5.4, em hãy lập bảng thống kê tỉ lệ các nguyên nhân gây tai nạn thương tích ở trẻ em Việt Nam.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu hỏi

Từ biểu đồ Hình 5.4, em hãy lập bảng thống kê tỉ lệ các nguyên nhân gây tai nạn thương tích ở trẻ em Việt Nam.

Phương pháp giải:

Lập bảng gồm 2 dòng Nguyên nhân và Tỉ lệ.

Lời giải chi tiết:

Nguyên nhân

Đuối nước

Tai nạn giao thông

Ngã

Ngộ độc

Thương tích khác

Tỉ lệ

48%

28%

2%

2%

20%

HĐ 1

Biểu đồ Hình 5.6 cho biết tỉ lệ thí sinh được trao huy chương các loại trong một cuộc thi. Em hãy cho biết:

a) Hai loại huy chương nào có cùng tỉ lệ thí sinh được trao?

b) Số thí sinh không có huy chương chiếm tỉ lệ bao nhiêu phần trăm? Em có nhận xét gì về phần hình quạt biểu diễn tỉ lệ này?

Phương pháp giải:

Quan sát tỉ lệ trao huy chương trong cuộc thi ở biểu đồ Hình 5.6.

Lời giải chi tiết:

a)      Huy chương bạc và huy chương đồng có cùng tỉ lệ

b)      Số thí sinh không có huy chương chiếm tỉ lệ 50%. Phần quạt biểu diễn tỉ lệ này chiếm 1 nửa đường tròn.

Luyện tập 1

Biểu đồ Hình 5.7 cho biết tỉ lệ các loại kem bản được trong một ngày của một cửa hàng kem.

a) Em hãy chỉ ra các thành phần của biểu đồ trên.

b) Trong biểu đồ trên, hình tròn được chia thành mấy hình quạt, mỗi hình quạt biểu diễn số liệu nào?

c) Em hãy lập bảng thống kê tỉ lệ các loại kem bán được trong một ngày của cửa hàng.

Phương pháp giải:

Quan sát biểu đồ Hình 5.7 và trả lời ý a và b

Ý c: Lập bảng gồm 2 dòng: Loại kem và Tỉ lệ

Lời giải chi tiết:

a)      Thành phần của biểu đồ trên: Tên các loại kem bán được trong một ngày và tỉ lệ của chúng.

b)      Trong biểu đồ trên, hình tròn được chia thành 4 hình quạt, mỗi hình quạt biểu diện tỉ lệ loại kem bán được trong 1 ngày.

c)

Loại kem

Đậu xanh

Ốc quế

Sô cô la

Sữa dừa

Tỉ lệ

16,7%

25%

33,3%

25%

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close