Giải mục 2 trang 124, 125 SGK Toán 9 tập 1 - Cùng khám phá

Trong Hình 5.63, \(\widehat {AOB} = {70^o}\). a) Sử dụng thước đo góc, xác định số đo các góc nội tiếp AMB, ANB, APB chắn cung AB. b) Nhận xét về mối liên hệ giữa số đo các góc nội tiếp trên với số đo cung nhỏ AB.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

HĐ2

Trả lời câu hỏi Hoạt động 2 trang 124 SGK Toán 9 Cùng khám phá

Trong Hình 5.63, \(\widehat {AOB} = {70^o}\).

a) Sử dụng thước đo góc, xác định số đo các góc nội tiếp AMB, ANB, APB chắn cung AB.

b) Nhận xét về mối liên hệ giữa số đo các góc nội tiếp trên với số đo cung nhỏ AB.

Phương pháp giải:

a) Sử dụng thước đo để xác định số đo các góc nội tiếp AMB, ANB, APB.

b) Các góc nội tiếp trên bằng nửa số đo cung nhỏ AB.

Lời giải chi tiết:

a) Ta đo được số đo các góc nội tiếp AMB, ANB, APB đều bằng 35 độ.

b) Ta có: Góc AOB là góc ở tâm chắn cung nhỏ AB nên số đo cung nhỏ AB bằng 70 độ.

Do đó, các góc nội tiếp trên bằng nửa số đo cung nhỏ AB.

LT2

Trả lời câu hỏi Luyện tập 2 trang 125 SGK Toán 9 Cùng khám phá

Tính số đo các góc ANB, AOB và cung lớn AB trong Hình 5.68.

Phương pháp giải:

Trong một đường tròn:

+ Số đo góc của nội tiếp bằng một nửa số đo cung bị chắn bởi góc đó.

+ Các góc nội tiếp cùng chắn một cung hoặc chắn các cung bằng nhau thì bằng nhau.

Lời giải chi tiết:

Vì góc AMB và góc ANB là các góc nội tiếp cùng chắn cung nhỏ AB của (O) nên \(\widehat {ANB} = \widehat {AMB} = {65^o}\) và số đo cung nhỏ AB là \({2.65^o} = {130^o}\).

Vì góc AOB là góc ở tâm chắn cung nhỏ AB nên \(\widehat {AOB} = {130^o}\).

Số đo cung lớn AB là: \({360^o} - {130^o} = {230^o}\).

VD

Trả lời câu hỏi Vận dụng trang 125 SGK Toán 9 Cùng khám phá

Quay lại bài toán ở phần Khởi động (Hình 5.60). Các cung nhỏ AB, BC, CD, DE và AE của lồng đèn ông sao có số đo bằng nhau. Tính số đo mỗi cung, từ đó tính số đo góc CAD của cánh sao.

Phương pháp giải:

Trong một đường tròn, số đo góc của nội tiếp bằng một nửa số đo cung bị chắn bởi góc đó.

Lời giải chi tiết:

Vì cung nhỏ AB, BC, CD, DE và AE của lồng đèn ông sao có số đo bằng nhau nên số đo mỗi cung đó bằng \(\frac{{{{360}^o}}}{5} = {72^o}\).

Vì góc CAD là góc nội tiếp chắn cung nhỏ CD nên \(\widehat {CAD} = \frac{1}{2}{.72^o} = {36^o}\).

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close