Giải bài tập 5.32 trang 126 SGK Toán 9 tập 1 - Cùng khám phá

Trên vòng đu quay tâm O, hai bạn An và Bình ngồi ở hai cabin tại điểm A và B kế tiếp nhau, bạn Cường ngồi trên cabin tại điểm C như Hình 5.71. Từ vị trí của mình, bạn Cường đo được \(\widehat {ACB} = 7,{5^o}\). Tính số đo cung AB, từ đó tính số cabin của vòng đu quay.

Quảng cáo

Đề bài

Trên vòng đu quay tâm O, hai bạn An và Bình ngồi ở hai cabin tại điểm A và B kế tiếp nhau, bạn Cường ngồi trên cabin tại điểm C như Hình 5.71. Từ vị trí của mình, bạn Cường đo được \(\widehat {ACB} = 7,{5^o}\). Tính số đo cung AB, từ đó tính số cabin của vòng đu quay.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trong một đường tròn, số đo góc của nội tiếp bằng một nửa số đo cung bị chắn bởi góc đó.

Lời giải chi tiết

Vì góc ACB là góc nội tiếp đường tròn (O) chắn cung nhỏ AB nên số đo cung nhỏ AB là: \(2.\widehat {ACB} = 2.7,{5^o} = {15^o}\).

Số ca bin của vòng đu quay là:

\(\frac{{{{360}^o}}}{{{{15}^o}}} = 24\) (ca bin)

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close