Giải mục 1 trang 123 SGK Toán 9 tập 1 - Cùng khám phá

Quan sát hình ngôi sao năm cánh trong Hình 5.60, đỉnh và cạnh của góc CAD có liên hệ như thế nào với đường tròn khung của lồng đèn ông sao?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

HĐ1

Trả lời câu hỏi Hoạt động 1 trang 123 SGK Toán 9 Cùng khám phá

Quan sát hình ngôi sao năm cánh trong Hình 5.60, đỉnh và cạnh của góc CAD có liên hệ như thế nào với đường tròn khung của lồng đèn ông sao?

Phương pháp giải:

Quan sát hình và đưa ra nhận xét.

Lời giải chi tiết:

Góc CAD có đỉnh A nằm trên đường tròn (O), hai cạnh AC, AD là hai dây của đường tròn (O).

LT1

Trả lời câu hỏi Luyện tập 1 trang 123 SGK Toán 9 Cùng khám phá

Viết tên các góc nội tiếp của đường tròn (O) được vẽ trong Hình 5.62.

Phương pháp giải:

Góc có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa hai dây của đường tròn được gọi là một góc nội tiếp của đường tròn.

Lời giải chi tiết:

Các góc nội tiếp của đường tròn (O) là: \(\widehat {CAB},\widehat {ABD},\widehat {ACD},\widehat {BDC}\).

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close