Giải câu hỏi khởi động trang 123 SGK Toán 9 tập 1 - Cùng khám phá

Góc ở đỉnh của mỗi cánh của lồng đèn ông sao trong Hình 5.60 có số đo bằng bao nhiêu?

Quảng cáo

Đề bài

Góc ở đỉnh của mỗi cánh của lồng đèn ông sao trong Hình 5.60 có số đo bằng bao nhiêu?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trong một đường tròn, số đo góc của nội tiếp bằng một nửa số đo cung bị chắn bởi góc đó.

Lời giải chi tiết

Các cung AB nhỏ, BC nhỏ, CD nhỏ, DE nhỏ, EA nhỏ của đường tròn (O) có số đo bằng nhau. Do đó, số đo của các cung AB nhỏ, BC nhỏ, CD nhỏ, DE nhỏ, EA nhỏ bằng: \(\frac{{{{360}^o}}}{5} = {72^o}\).

Các góc ADB, BEC, CAD, DBE, ACE là các góc nội tiếp lần lượt chắn các cung AB nhỏ, BC nhỏ, CD nhỏ, DE nhỏ, EA nhỏ của đường tròn (O).

Do đó, góc ở đỉnh mỗi cánh lồng đèn ông sao bằng: \(\frac{{{{72}^o}}}{2} = {36^o}\).

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close