Bài 9.3 Trang 11 SBT Hóa học 9

Giải bài 9.3 Trang 11 sách bài tập Hóa học 9. Nếu chỉ dùng dung dịch NaOH thì có thể phân biệt được hai muối trong mỗi cặp chất sau được không?

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Nếu chỉ dùng dung dịch NaOH thì có thể phân biệt được hai muối trong mỗi cặp chất sau được không?

a)  Dung dịch Na2SO4 và dung dịch Fe2(SO4)3.

b)  Dung dịch Na2SO4 và dung dịch CuSO4.

c)  Dung dịch Na2SO4 và dung dịch BaCl2.

Giải thích và viết phương trình hoá học.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lý thuyết tính chất hóa học của muối, nhận biết các chát dựa trên hiện tượng đặc trưng: kết tủa, khí, màu sắc...

Lời giải chi tiết

Dùng dung dịch NaOH có thể phân biệt được 2 muối trong những cặp chất:

a) Dung dịch Na2SO4 và dung dịch Fe2(SO4)3. Dung dịch muối nào tác dụng với dung dịch NaOH tạo ra kết tủa màu đỏ nâu, là muối Fe2(S04)3:

\(F{e_2}{(S{O_4})_3}\; + {\text{ }}6NaOH \to 2Fe{\left( {OH} \right)_3} \downarrow  + {\text{ }}3N{a_2}S{O_4}\)

                                                  (đỏ nâu)

b) Dung dịch Na2SO4 và dung dịch CuSO4. Dung dịch muối nào tác dụng với dung dịch NaOH tạo ra kết tủa màu xanh, là muối CuSO4 :

\(CuS{O_4}\; + {\text{ }}2NaOH \to Cu{\left( {OH} \right)_2} \downarrow  + N{a_2}S{O_4}\)

                                              (xanh)

c) Dung dịch Na2SO4  và dung dịch BaCl2 : không dùng NaOH để nhận biết 2 dung dịch trên vì sau phản ứng các cặp chất không tồn tại. 

Loigiaihay.com

 • Bài 9.4 Trang 11 SBT Hóa học 9

  Giải bài 9.4 Trang 11 sách bài tập Hóa học 9. Có thể dùng những phản ứng hoá học nào để chứng minh rằng thành phần của muối đồng(II) sunfat có nguyên tố đồng và gốc sunfat ?

 • Bài 9.5 Trang 12 SBT Hóa học 9

  Giải bài 9.5 Trang 12 sách bài tập Hóa học 9. Có những muối sau : CaCO3, CuSO4, MgCl2

 • Bài 9.6 Trang 12 SBT Hóa học 9

  Giải bài 9.6 Trang 12 sách bài tập Hóa học 9. Trên bàn thí nghiệm có những chất rắn màu trắng là:

 • Bài 9.7 Trang 12 SBT Hóa học 9

  Giải bài 9.7 Trang 12 sách bài tập Hóa học 9. Biết 5 gam hỗn hợp hai muối là CaC03 và CaS04 tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl, sinh ra được 448 ml khí (đktc).

 • Bài 9.8* Trang 12 SBT Hóa học 9

  Giải bài 9.8* Trang 12 sách bài tập Hóa học 9. Cho m gam hỗn hợp gồm CaCO3 và CaSO3 tác dụng với dung dịch HCl loãng dư thấy thoát ra 4,48 lít hỗn hợp hai khí ở đktc.

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close