Bài 9.2 Trang 11 SBT Hóa học 9

Giải bài 9.2 Trang 11 sách bài tập Hóa học 9. Hãy cho biết những phản ứng hoá học nào trong bảng có thể dùng để điều chế các muối sau

Quảng cáo

Đề bài

a) Hãy cho biết những phản ứng hoá học nào trong bảng có thể dùng để điều chế các muối sau (Bằng cách ghi dấu x (có) và dấu o (không) vào những ô tương ứng):

 1. Natri clorua.
 2. Đồng clorua.

Viết các phương trình hoá học.

b)  Vì sao có một số phản ứng hoá học trong bảng là không thích hợp cho sự điều chế những muối trên?

PHẢN ỨNG

HÓA HỌC

MUỐI

Axit

+

Bazơ

Axit

+

Oxit bazơ

Axit

+

Kim loại

Axit

+

Muối

Muối

+

Muối

Kim loại

+

Phi kim

            NaCl

 

 

 

 

 

 

CuCl2

 

 

 

 

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lý thuyết tính chất hóa học của muối. Tại đây

Lời giải chi tiết

a) Viết các phương trình hóa học của phản ứng từ (1) đến (10) .

PHẢN ỨNG

HÓA HỌC

MUỐI

Axit

+

Bazơ

Axit

+

Oxit bazơ

Axit

+

Kim loại

Axit

+

Muối

Muối

+

Muối

Kim loại

+

Phi kim

            NaCl

x(l)

x(2)

0

x (3)

x(4)

x(5)

           CuCl2

x(6)

x(7)

0

x(8)

x(9)

x(10)

(1) NaOH + HCl → NaCl + H2O

(2) Na2O + 2HCl → 2NaCl + H2O

(3) Na2S + 2HCl → 2NaCl + H2S↑

(4) Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ +  2NaCl

(5) 2Na + Cl2 → 2NaCl

(6) Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O

(7) CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

(8) CuCO3 + 2HCl → CuCl2 + H2O + CO2

(9) CuSO4 + BaCl2 → BaSO4↓ +  CuCl2

(10) Cu + Cl2 → CuCl2

b) 

Một số phản ứng hoá học không thích hợp để điều chế muối NaCl và CuCl2 :

- Kim loại Na có phản ứng với axit HCl tạo muối NaCl. Nhưng người ta không dùng phản ứng này vì phản ứng gây nổ, nguy hiểm.

- Kim loại Cu không tác dụng với axit HCl.

Loigiaihay.com

 • Bài 9.3 Trang 11 SBT Hóa học 9

  Giải bài 9.3 Trang 11 sách bài tập Hóa học 9. Nếu chỉ dùng dung dịch NaOH thì có thể phân biệt được hai muối trong mỗi cặp chất sau được không?

 • Bài 9.4 Trang 11 SBT Hóa học 9

  Giải bài 9.4 Trang 11 sách bài tập Hóa học 9. Có thể dùng những phản ứng hoá học nào để chứng minh rằng thành phần của muối đồng(II) sunfat có nguyên tố đồng và gốc sunfat ?

 • Bài 9.5 Trang 12 SBT Hóa học 9

  Giải bài 9.5 Trang 12 sách bài tập Hóa học 9. Có những muối sau : CaCO3, CuSO4, MgCl2

 • Bài 9.6 Trang 12 SBT Hóa học 9

  Giải bài 9.6 Trang 12 sách bài tập Hóa học 9. Trên bàn thí nghiệm có những chất rắn màu trắng là:

 • Bài 9.7 Trang 12 SBT Hóa học 9

  Giải bài 9.7 Trang 12 sách bài tập Hóa học 9. Biết 5 gam hỗn hợp hai muối là CaC03 và CaS04 tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl, sinh ra được 448 ml khí (đktc).

Quảng cáo
list
close
Gửi bài