Bài 8.6* Trang 10 SBT Hóa học 9

Giải bài 8.6* Trang 10 sách bài tập Hóa học 9. Cho 10 gam CaCO3 tác dụng với dung dịch HCl dư.

Quảng cáo

Đề bài

Cho 10 gam CaCO3 tác dụng với dung dịch HCl dư.

a)  Tính thể tích khí CO2 thu được ở đktc

b)  Dẫn khí C02 thu được ở trên vào lọ đựng 50 gam dung dịch NaOH 40%. Hãy tính khối lượng muối cacbonat thu được.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết phương trình hóa học xảy ra, tính toán theo phương trình hóa học.

Lời giải chi tiết

a) Tính thể tích khí CO2

 Phương trình hoá học :

CaCO3 + 2HCl -----> CaCl2 + H20 + CO2\( \uparrow \)

Số mol CO2, thu được :

\({n_{C{O_2}}} = {n_{CaC{O_3}}} = \dfrac{{10}}{{100}} = 0,1(mol)\)

Thể tích khí CO2 đo ở đktc :

\({V_{C{O_2}}}\) = 22,4 X 0,1 =2,24 (lít),

b) Tính khối lượng muối

Khối lượng NaOH có trong dung dịch :

\({m_{NaOH}} = \dfrac{{40 \times 50}}{{100}} = 20(gam)\) , ứng với số mol là:

\({n_{NaOH}} = \dfrac{{20}}{{40}} = 0,5(mol)\)

Số mol NaOH lớn gấp hơn 2 lần số mol CO2, vậy muối thu được sẽ là Na2CO3

CO2 +  2NaOH —-----> Na2CO3 + H20

Theo phương trình hoá học, ta có :

\({n_{N{a_2}C{O_3}}} = {n_{C{O_2}}} = 0,1(mol)\) 

Khối lượng muối cacbonat thu được : \({m_{N{a_2}C{O_3}}}\) = 106 x 0,1 = 10,6 (gam). 

Loigiaihay.com

 • Bài 8.7 Trang 10 SBT Hóa học 9

  Giải bài 8.7 Trang 10 sách bài tập Hóa học 9.Cho m gam hỗn hợp gồm Mg(OH)2, Cu(OH)2, NaOH tác dụng vừa đủ với 400 ml dung dịch HCl 1M và tạo thành 24,1 gam muối clorua. Hãy tính m.

 • Bài 8.5 Trang 10 SBT Hóa học 9

  Giải bài 8.5 Trang 10 sách bài tập Hóa học 9. 3,04 gam hỗn hợp NaOH và KOH tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, thu được 4,15 gam các muối clorua.

 • Bài 8.4 Trang 10 SBT Hóa học 9

  Giải bài 8.4 Trang 10 sách bài tập Hóa học 9. Bảng dưới đây cho biết giá trị pH của dung dịch một số chất

 • Bài 8.3 Trang 10 SBT Hóa học 9

  Giải bài 8.3 Trang 10 sách bài tập Hóa học 9. Cho những chất sau

 • Bài 8.2 Trang 9 SBT Hóa học 9

  Giải bài 8.2 Trang 9 sách bài tập Hóa học 9. Có 4 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong những dung dịch sau:

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close