Bài 8.5 Trang 10 SBT Hóa học 9

Giải bài 8.5 Trang 10 sách bài tập Hóa học 9. 3,04 gam hỗn hợp NaOH và KOH tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, thu được 4,15 gam các muối clorua.

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

3,04 gam hỗn hợp NaOH và KOH tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, thu được 4,15 gam các muối clorua.

a)  Viết các phương trình hoá học.

b)  Tính khối lượng của mỗi hiđroxit trong hỗn hợp ban đầu.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết các phương trình hóa học xảy ra. Giải hệ hai phương trình hai ẩn là số mol của từng kiềm.

Lời giải chi tiết

a) Các phương trình hoá học :

HCl + NaOH ---------> NaCl + H2O      (1)

HCl + KOH --------> KCl + H2O           (2)

b) Tính khối lượng của mỗi hiđroxit trong hỗn hợp ban đầu :

Đặt x và y là số mol của NaOH và KOH trong hỗn hợp, ta có hệ phương trình :

\(\left\{ \matrix{40x + 56y = 3,04 \hfill \cr 58,5x + 74,5y = 4,15 \hfill \cr} \right.\)

Giải hệ phương trình (I) và (II), ta được : x = 0,02 và y = 0,04.

Số gam NaOH và KOH có trong hỗn hợp là :

 mNaOH = 40 x 0,02 = 0,8 (gam).

 mKOH = 56 x 0,04 = 2,24 (gam).

*Có thể giải bài toán trên như sau :

Đặt x (gam) là khối lượng của NaOH, khối lượng của KOH là (3,04 - x) gam.

Theo (1) : x gam NaOH sinh ra \(\dfrac{{58,5x}}{{40}}\) gam NaCl.

Theo (2) : (3,04 - x) gam KOH sinh ra \(\dfrac{{74,5(3,04 - x)}}{{56}}\) gam KCl

Rút ra phương trình :

\(\dfrac{{58,5x}}{{40}} + \dfrac{{74,5(3,04 - x)}}{{56}}\) = 4,15

Giải phương trình, ta có :

mNaOH = 0,8 gam và mKOH = 2,24 gam.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close