Bài 8.4 Trang 10 SBT Hóa học 9

Giải bài 8.4 Trang 10 sách bài tập Hóa học 9. Bảng dưới đây cho biết giá trị pH của dung dịch một số chất

Quảng cáo

Đề bài

Bảng dưới đây cho biết giá trị pH của dung dịch một số chất 

DUNG DỊCH

A

B

c

D

E

pH

13

3

1

7

8

 

a)  Hãy dự đoán trong các dung dịch ở trên :

1. Dung dịch nào có thể là axit như HCl, H2S04

2. Dung dịch nào có thể là bazơ như NaOH, Ca(OH)2.

3. Dung dịch nào có thể là đường, muối NaCl, nước cất.

4. Dung dịch nào có thể là axit axetic (có trong giấm ăn).

5. Dung dịch nào có tính bazơ yếu, như NaHCO3.

b)  Hãy cho biết :

      1.Dung dịch nào có phản ứng với Mg, với NaOH.

      2. Dung dịch nào có phản ứng với dung dịch HCl.

      3. Những dung dịch nào trộn với nhau từng đôi một sẽ xảy ra phản ứng hoá học.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

pH < 7 => dung dịch axit

pH > 7 => dung dịch bazo

pH = 7 => môi trường trung tính

Dựa vào tính chất hóa học để trả lời các câu hỏi. Tại đây

Lời giải chi tiết

a) Dự đoán :

Dung dịch C có thể là dd HCl hoặc dd H2SO4.

Dung dịch A có thể là dd NaOH hoặc dd Ca(OH)2.

Dung dịch D có thể là dd đường, dd NaCl hoặc nước cất.

Dung dịch B có thể là dd CH3COOH (axit axetic).

Dung dịch E có thể là dd NaHCO3.

b) Tính chất hoá học của các dung dịch :

1. Dung dịch C và B có phản ứng với Mg và NaOH.

2. Dung dịch A và E có phản ứng với dung dịch HCl.

3. Những dung dịch sau trộn với nhau từng đôi một sẽ xảy ra phản ứng hoá học :

- Dung dịch A và dung dịch C.

- Dung dịch A và dung dịch B.

- Dung dịch E và dung dịch C.

- Dung dịch E và dung dịch B.

- Dung dịch E và dung dịch A.

Loigiaihay.com

 • Bài 8.5 Trang 10 SBT Hóa học 9

  Giải bài 8.5 Trang 10 sách bài tập Hóa học 9. 3,04 gam hỗn hợp NaOH và KOH tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, thu được 4,15 gam các muối clorua.

 • Bài 8.6* Trang 10 SBT Hóa học 9

  Giải bài 8.6* Trang 10 sách bài tập Hóa học 9. Cho 10 gam CaCO3 tác dụng với dung dịch HCl dư.

 • Bài 8.7 Trang 10 SBT Hóa học 9

  Giải bài 8.7 Trang 10 sách bài tập Hóa học 9.Cho m gam hỗn hợp gồm Mg(OH)2, Cu(OH)2, NaOH tác dụng vừa đủ với 400 ml dung dịch HCl 1M và tạo thành 24,1 gam muối clorua. Hãy tính m.

 • Bài 8.3 Trang 10 SBT Hóa học 9

  Giải bài 8.3 Trang 10 sách bài tập Hóa học 9. Cho những chất sau

 • Bài 8.2 Trang 9 SBT Hóa học 9

  Giải bài 8.2 Trang 9 sách bài tập Hóa học 9. Có 4 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong những dung dịch sau:

Quảng cáo

2K9 Tham Gia Group Giải Đề Thi Vào 10 Các Tỉnh

close