Giải bài 7.3 trang 24 SGK Toán 7 tập 2 - Kết nối tri thức

Tính giá trị của biểu thức: a) 4x + 3 tại x = 5,8. b) y2 – 2y +1 tại y = 2 c) (2m+n).(m-n) tại m = 5,4 và n = 3,2

Quảng cáo

Đề bài

Tính giá trị của biểu thức:

a) 4x + 3 tại x = 5,8.

b) y2 – 2y +1 tại y = 2

c) (2m+n).(m-n) tại m = 5,4 và n = 3,2

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thay giá trị của các biến vào biểu thức rồi tính giá trị biểu thức

Lời giải chi tiết

a) Thay x = 5,8 vào biểu thức, ta được:

4x + 3 = 4. 5,8 + 3 = 26,2

b) Thay y = 2 vào biểu thức, ta được:

y2 – 2y +1 = 22 – 2.2 + 1 = 1

c) Thay m = 5,4 và n = 3,2 vào biểu thức, ta được:

(2m+n).(m-n) = (2.5,4 + 3,2) . (5,4 – 3,2)= 14 . 2,2 = 30,8

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close