Giải bài 7.1 trang 24 SGK Toán 7 tập 2 - Kết nối tri thức

Viết biểu thức đại số biểu thị: a) Nửa tổng của x và y. b) Tổng của x và y nhân với tích của x và y.

Quảng cáo

Đề bài

Viết biểu thức đại số biểu thị:

a) Nửa tổng của x và y.

b) Tổng của x và y nhân với tích của x và y.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết biểu thức với 2 biến x, y

Lời giải chi tiết

a) \((x+y) : 2 \) hoặc \(\dfrac{1}{2}(x+y)\)

b) \((x+y). x.y\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close