Giải bài 7.2 trang 24 SGK Toán 7 tập 2 - Kết nối tri thức

Viết biểu thức đại số biểu thị diện tích của hình thang có hai đáy là a và b, chiều cao là h (a, b và h có cùng đơn vị đo).

Quảng cáo

Đề bài

Viết biểu thức đại số biểu thị diện tích của hình thang có hai đáy là a và b, chiều cao là h (a, b và h có cùng đơn vị đo).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Diện tích hình thang = (đáy lớn + đáy nhỏ) . chiều cao : 2

Lời giải chi tiết

Biểu thức đại số biểu thị diện tích của hình thang đó là:

\(S = (a+b). h : 2\) hay \(S=\dfrac{1}{2}(a+b).h\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close