Bài 71 trang 61 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 71 trang 61 sách bài tập toán 8. Cho các bất đẳng thức a > b; a < b; c > 0; c < 0; a + c < b + c; ...

Quảng cáo

Đề bài

Cho các bất đẳng thức

\(a > b;a < b;c > 0;c < 0;\)\(\,a + c < b + c;\)\(\,a + c > b + c;ac < bc;ac > bc\)

Hãy đặt các bất đẳng thức thích hợp vào chỗ trống (…) trong câu sau:

Nếu ……………………, và ……………………… thì …………………… 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*) Áp dụng tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép cộng : Khi cộng cùng một số vào hai vế của một bất đẳng thức ta được một bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã cho.

 *) Áp dụng các tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số dương và số âm.

- Khi nhân cả hai vế của một bất đẳng thức với cùng một số dương ta được một bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã cho.

- Khi nhân cả hai vế của một bất đẳng thức với cùng một số âm ta được bất đẳng thức mới ngược chiều với bất đẳng thức đã cho.

Lời giải chi tiết

Nếu \(a > b\) và \(c > 0\) thì \(ac > bc.\)

Nếu \(a > b\) và \(c < 0\) thì \(ac < bc.\)

Nếu \(a < b\) và \(c > 0\) thì \(ac < bc.\)

Nếu \(a < b\) và \(c < 0\) thì \(ac > bc.\)

Nếu \(a < b\) và \(c < 0\) thì \(a + c < b + c.\)

Nếu \(a > b\) và \(c > 0\) thì \(a + c > b + c.\)

Nếu \(a > b\) và \(c < 0\) thì \(a + c > b + c.\)

Nếu \(a < b\) và \(c > 0\) thì \(a + c < b + c.\)

Loigiaihay.com

 • Bài 72 trang 61 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 72 trang 61 sách bài tập toán 8. Cho a > b, chứng tỏ : a) 3a + 5 > 3b + 2 ; b) 2 - 4a < 3 - 4b.

 • Bài 73 trang 61 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 73 trang 61 sách bài tập toán 8. a) Chứng tỏ 2,99 là nghiệm của bất phương trình 3 > x. Hãy kể ra ba số lớn hơn 2,99 mà cũng là nghiệm của bất phương trình đó ; ...

 • Bài 74 trang 61 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 74 trang 61 sách bài tập toán 8. Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm của chúng trên trục số : a) 2(3x - 1) - 2x < 2x + 1 ; ...

 • Bài 75 trang 61 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 75 trang 61 sách bài tập toán 8. Giải các bất phương trình : ...

 • Bài 76 trang 61 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 76 trang 61 sách bài tập toán 8. Một người đi bộ một quãng đường dài 18km trong khoảng thời gian không nhiều hơn 4 giờ. Lúc đầu người đó đi với vận tốc 5km/h, ...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close