Bài 72 trang 61 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 72 trang 61 sách bài tập toán 8. Cho a > b, chứng tỏ : a) 3a + 5 > 3b + 2 ; b) 2 - 4a < 3 - 4b.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho \(a > b\), chứng tỏ

\(3a + 5 > 3b + 2\) ;

Phương pháp giải:

Áp dụng các tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số dương và số âm, liên hệ giữa thứ tự và phép cộng; tính chất bắc cầu.

Lời giải chi tiết:

Ta có:  \(a > b \Rightarrow 3a > 3b\) (Nhân số \(3\) vào hai vế của bất đẳng thức \(a>b\))

\( \Rightarrow 3a + 5 > 3b + 5\)  (Cộng số \(5\) vào hai vế của bất đẳng thức \(3a>3b\)))    \((1)\)

Từ \(5>2 \Rightarrow 3b + 5 > 3b + 2\)      \((2)\)

Theo tính chất bắc cầu, từ \((1)\) và \((2)\) suy ra: \(3a + 5 > 3b + 2.\)

\(2 - 4a < 3 - 4b\).

Phương pháp giải:

Áp dụng các tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số dương và số âm, liên hệ giữa thứ tự và phép cộng; tính chất bắc cầu.

Lời giải chi tiết:

Ta có:

\(a > b \Rightarrow  - 4a <  - 4b\)  (Nhân số \(-4\) vào hai vế của bất đẳng thức \(a>b\))

\(\Rightarrow3 - 4a < 3 - 4b\) (Cộng số \(3\) vào hai vế của bất đẳng thức \(-4a < -4b\)))    \((3)\)

Từ \(2 < 3 \Rightarrow 2 - 4a < 3 - 4a\)     \((4)\)

Theo tính chất bắc cầu, từ (3) và (4) suy ra: \(2 – 4a < 3 – 4b.\)

Loigiaihay.com

 • Bài 73 trang 61 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 73 trang 61 sách bài tập toán 8. a) Chứng tỏ 2,99 là nghiệm của bất phương trình 3 > x. Hãy kể ra ba số lớn hơn 2,99 mà cũng là nghiệm của bất phương trình đó ; ...

 • Bài 74 trang 61 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 74 trang 61 sách bài tập toán 8. Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm của chúng trên trục số : a) 2(3x - 1) - 2x < 2x + 1 ; ...

 • Bài 75 trang 61 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 75 trang 61 sách bài tập toán 8. Giải các bất phương trình : ...

 • Bài 76 trang 61 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 76 trang 61 sách bài tập toán 8. Một người đi bộ một quãng đường dài 18km trong khoảng thời gian không nhiều hơn 4 giờ. Lúc đầu người đó đi với vận tốc 5km/h, ...

 • Bài 77 trang 61 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 77 trang 61 sách bài tập toán 8. Giải các phương trình : a) |2x| = 3x - 2 ; b) |-3,5x| = 1,5x +5 ; ...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close