Bài 74 trang 61 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 74 trang 61 sách bài tập toán 8. Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm của chúng trên trục số : a) 2(3x - 1) - 2x < 2x + 1 ; ...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm của chúng trên trục số:

LG a

\(2\left( {3x - 1} \right) - 2x < 2x + 1\;;\)

Phương pháp giải:

- Áp dụng quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân để giải các bất phương trình đã cho.

- Áp dụng qui tắc biểu diễn tập nghiệm trên trục số.

Giải chi tiết:

Ta có :

\(\eqalign{  & 2\left( {3x - 1} \right) - 2x < 2x + 1  \cr  &  \Leftrightarrow 6x - 2 - 2x < 2x + 1  \cr  &  \Leftrightarrow 6x - 2x - 2x < 1 + 2  \cr  &  \Leftrightarrow 2x < 3 \Leftrightarrow x < {3 \over 2} \cr} \)

 Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: \(\displaystyle S =\left\{ {x|x < {3 \over 2}} \right\}.\)

 

LG b

\(4x - 8 \ge 3\left( {3x - 2} \right) + 4 - 2x.\)

Phương pháp giải:

- Áp dụng quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân để giải các bất phương trình đã cho.

- Áp dụng qui tắc biểu diễn tập nghiệm trên trục số.

Giải chi tiết:

Ta có :

\(\eqalign{  & 4x - 8 \ge 3\left( {3x - 2} \right) + 4 - 2x  \cr  &  \Leftrightarrow 4x - 8 \ge 9x - 6 + 4 - 2x  \cr  &  \Leftrightarrow 4x - 9x + 2x \ge  - 6 + 4 + 8  \cr  &  \Leftrightarrow  - 3x \ge 6 \Leftrightarrow x \le  - 2 \cr} \)

 Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: \(S =\left\{ {x|x \le  - 2} \right\}.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close