Bài 73 trang 61 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 73 trang 61 sách bài tập toán 8. a) Chứng tỏ 2,99 là nghiệm của bất phương trình 3 > x. Hãy kể ra ba số lớn hơn 2,99 mà cũng là nghiệm của bất phương trình đó ; ...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Chứng tỏ \(2,99\) là nghiệm của bất phương trình \(3 > x\). Hãy kể ra ba số lớn hơn \(2,99\) mà cũng là nghiệm của bất phương trình đó.

Phương pháp giải:

Áp dụng định nghĩa: Nghiệm của bất phương trình là giá trị của ẩn thay vào bất phương trình ta được một khẳng định đúng.

Lời giải chi tiết:

Ta có \(3>2,99\) nên \(2,99\) là nghiệm của bất phương trình \(3 < x.\)

Bốn số lớn hơn \(2,99\) là nghiệm của bất phương trình \(3 < x\) là : \(2,999\,;\; 2,998\,;\;  2,997\,;\; 2,996.\)

Chứng tỏ \(4,01\) là nghiệm của bất phương trình \(4 < x\). Hãy kể ra ba số nhỏ hơn \(4,01\) mà cũng là nghiệm của bất phương trình đó.

Phương pháp giải:

Áp dụng định nghĩa: Nghiệm của bất phương trình là giá trị của ẩn thay vào bất phương trình ta được một khẳng định đúng.

Lời giải chi tiết:

Ta có \(4<4,01\) nên \(4,01\) là nghiệm của bất phương trình \(4<x.\)

Ba số nhỏ hơn \(4,01\) là nghiệm của bất phương trình \( 4<x\) là : \(4,003\,;\;  4,002\,;\;  4,001.\)

Lưu ý : Bài tập này có nhiều đáp án khác nhau thỏa mãn yêu cầu bài toán, học sinh có thể tùy chọn các đáp án phù hợp.

Loigiaihay.com

 • Bài 74 trang 61 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 74 trang 61 sách bài tập toán 8. Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm của chúng trên trục số : a) 2(3x - 1) - 2x < 2x + 1 ; ...

 • Bài 75 trang 61 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 75 trang 61 sách bài tập toán 8. Giải các bất phương trình : ...

 • Bài 76 trang 61 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 76 trang 61 sách bài tập toán 8. Một người đi bộ một quãng đường dài 18km trong khoảng thời gian không nhiều hơn 4 giờ. Lúc đầu người đó đi với vận tốc 5km/h, ...

 • Bài 77 trang 61 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 77 trang 61 sách bài tập toán 8. Giải các phương trình : a) |2x| = 3x - 2 ; b) |-3,5x| = 1,5x +5 ; ...

 • Bài 78 trang 61 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 78 trang 61 sách bài tập toán 8. Chứng tỏ rằng, trong một tam giác thì độ dài một cạnh luôn nhỏ hơn nửa chu vi.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close