Giải bài 7 trang 9 SBT Sinh học 12

Giải bài 7 trang 9 SBT Sinh học 12. Nếu tế bào lưỡng bội bình thường có 2n NST. Sô NST có trong tế bào của những trường hợp sau là bao nhiêu?

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Nếu tế bào lưỡng bội bình thường có 2n NST. Số NST có trong tế bào của những trường hợp sau là bao nhiêu ?

a, Thể không                  d, Thể ba kép

b, Thể một                      e, Thể tứ bội

c, Thể ba                        f, Thể lục bội

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thể không: mất đi hẳn một cặp NST

Thể một: mất đi một NST trong một cặp NST bất kì

Thể ba: thừa một NST trong một cặp NST bất kì

Thể ba kép: thừa ra hai NST nhưng không phải cùng một cặp mà ở hai cặp NST khác nhau

Thể tứ bội, thể lục bội: là thể đa bội chẵn ( bộ NST là bội số chẵn của n)

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a, 2n - 2                         d, 2n + 1 + 1

b, 2n-1                           e, 4n

c, 2n+1                           f, 6n

Loigiaihay.com 

Quảng cáo
close