Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 SBT Sinh học 12 trang 59

  Giải bài 1 SBT Sinh học 12 trang 59. Ở người, bệnh hoá xơ nang là bệnh do gen lặn trên NST thường quy định

 • pic

  Bài 2 SBT Sinh học 12 trang 60

  Giải bài 2 SBT Sinh học 12 trang 60. Một người đàn ông mù màu (bệnh do gen lặn trên NST giới tính X gây nên) có vợ là một phụ nữ đồng hợp bình thường về gen này.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 SBT Sinh học 12 trang 60

  Giải bài 3 SBT Sinh học 12 trang 60. Một cô gái 20 tuổi, thân hình lùn, cổ ngắn, chậm phát triển trí tuệ được người nhà đưa tới bệnh viện xin khám và điều trị.

 • pic

  Bài 4 SBT Sinh học 12 trang 61

  Giải bài 4 SBT Sinh học 12 trang 61. “Gánh nặng di truyền” là gì? Nêu các biện pháp nhằm hạn chế “gánh nặng di truyền” cho loài người

 • pic

  Bài 1 SBT Sinh học 12 trang 61

  Giải bài 1 SBT Sinh học 12 trang 61. Những nghiên cứu phả hệ của nhiều bệnh nhân cho thấy ở người bệnh thiếu máu hồng cầu liềm (HbS) được di truyền như một tính trạng trội không hoàn toàn

 • pic

  Bài 2 SBT Sinh học 12 trang 62

  Giải bài 2 SBT Sinh học 12 trang 62. Một bé trai cổ ngắn, gáy rộng và dẹt, khe mắt xếch, cơ thể phát triển chậm, lưỡi dài và dày, si đần.

 • pic

  Bài 3 SBT Sinh học 12 trang 62

  Giải bài 3 SBT Sinh học 12 trang 62. Ở người, bệnh mù màu (b) và bệnh máu khó đông (h) là do các gen lặn nằm trên NST X gây nên

 • pic

  Bài 4 SBT Sinh học 12 trang 62

  Giải bài 4 SBT Sinh học 12 trang 62. Sự di truyền hệ nhóm máu ABO ở người được kiểm soát bởi các kiểu gen sau:

 • pic

  Bài 1,2,3,4,5 SBT Sinh học 12 trang 63, 64

  Giải bài 1,2,3,4,5 SBT Sinh học 12 trang 63,64. Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất. Người ta thường nói bệnh mù màu và bệnh máu khó đông là bệnh của nam giới vì

 • pic

  Bài 5 SBT Sinh học 12 trang 63

  Giải bài 5 SBT Sinh học 12 trang 63. Trong một gia đình, mẹ mắt nâu, thuận tay trái. Bố mắt đen, thuận tay phải; đứa con đầu mắt nâu, thuận tay phải.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 6,7,8,9,10 SBT Sinh học 12 trang 64, 65

  Giải bài 6,7,8,9,10 SBT Sinh học 12 trang 64,65. Quan sát tiêu bản NST của một người đã thấy 44 NST thường, nhưng chỉ có 1 NST giới tính X (Hội chứng Tơcnơ, XO).

 • pic

  Bài 11,12,13,14,15 SBT Sinh học 12 trang 65, 66

  Giải bài 11,12,13,14,15 SBT Sinh học 12 trang 65,66. Trong chẩn đoán trước sinh, kĩ thuật chọc dò dịch ối nhằm kiểm tra

 • pic

  Bài 16,17,18 SBT Sinh học 12 trang 66, 67

  Giải bài 16,17,18 SBT Sinh học 12 trang 66,67. Bệnh phêninkêto niệu có thể phát hiện nhanh và sớm từ lúc sơ sinh nhờ phương pháp

Gửi bài