Giải bài 4 SBT Sinh học 12 trang 61

Giải bài 4 SBT Sinh học 12 trang 61. “Gánh nặng di truyền” là gì? Nêu các biện pháp nhằm hạn chế “gánh nặng di truyền” cho loài người

Quảng cáo

Đề bài

“Gánh nặng di truyền” là gì? Nêu các biện pháp nhằm hạn chế “gánh nặng di truyền” cho loài người

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lí thuyết Bảo vệ vốn gen người

Lời giải chi tiết

a) “Gánh nặng di truyền” là sự tồn tại trong vốn gen của quần thể người các đột biến gây chết và nửa gây chết thường mang bản chất di truyền lặn. Khi các đột biến này chuyển qua trạng thái đồng hợp sẽ làm chết thể mang nó hay làm giảm sức sống của họ.

b) Các biện pháp làm giảm gánh nặng di tpuyền cho loài người

- Tạo môi trường sạch nhằm hạn chế các tác nhân gây đột biến

- Thực hiện tư vấn di truyền học và sàng lọc trước sinh giúp giảm thiểu việc sinh ra những trẻ tật nguyền.

- Tránh giao phối cận huyết (kết hôn giữa những người họ hàng) —> hạn chế sinh ra các trẻ đồng hợp về các gen gây chết và nửa gây chết.

- Sử dụng liệu pháp gen (thay gen bệnh bằng gen lành). Tuy nhiên, đây là kĩ thuật của tương lai, vì hiện tại chỉ làm được đối với rất ít bệnh.

Loigiaihay.com

  • Giải bài 3 SBT Sinh học 12 trang 60

    Giải bài 3 SBT Sinh học 12 trang 60. Một cô gái 20 tuổi, thân hình lùn, cổ ngắn, chậm phát triển trí tuệ được người nhà đưa tới bệnh viện xin khám và điều trị.

  • Giải bài 2 SBT Sinh học 12 trang 60

    Giải bài 2 SBT Sinh học 12 trang 60. Một người đàn ông mù màu (bệnh do gen lặn trên NST giới tính X gây nên) có vợ là một phụ nữ đồng hợp bình thường về gen này.

  • Giải bài 1 SBT Sinh học 12 trang 59

    Giải bài 1 SBT Sinh học 12 trang 59. Ở người, bệnh hoá xơ nang là bệnh do gen lặn trên NST thường quy định

Quảng cáo
close