Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 109 SBT Sinh học 12

  Giải bài 1 trang 109 Sách bài tập Sinh học 12. Hãy giải thích vai trò của các loài cộng sinh trong địa y.

 • pic

  Bài 2 trang 109 SBT Sinh học 12

  Giải bài 2 trang 109 Sách bài tập Sinh học 12. Hãy giải thích vai trò của động vật đối với thụ phấn và phát tán của thực vật.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 109 SBT Sinh học 12

  Giải bài 3 trang 109 Sách bài tập Sinh học 12. Hãy trình bày 2 ví dụ về 2 mối quan hệ giữa nấm với các loài khác

 • pic

  BGiải bài 4 trang 109 SBT Sinh học 12

  Giải bài 4 trang 109 Sách bài tập Sinh học 12. Xét về các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã, các trường hợp sau thuộc mối quan hệ nào?

 • pic

  Bài 5 trang 110 SBT Sinh học 12

  Giải bài 5 trang 110 Sách bài tập Sinh học 12. Vì sao nói cạnh tranh là nguyên nhân hình thành ổ sinh thái khác nhau trong quần xã ?

 • pic

  Bài 1 trang 111 SBT Sinh học 12

  Giải bài 1 trang 111 Sách bài tập Sinh học 12. Hãy nêu ví dụ về một loài chiếm ưu thế trên một vùng

 • pic

  Bài 2 trang 111 SBT Sinh học 12

  Giải bài 2 trang 111 Sách bài tập Sinh học 12. Hình bên mô tả sự thay đổi mật độ sâu ăn lá cây có trên một cây hoa hồng:

 • pic

  BGiải bài 3 trang 112 SBT Sinh học 12

  Giải bài 3 trang 112 Sách bài tập Sinh học 12. Loài dây leo thuộc họ Thiên lí sống bám trên thân cây gỗ.

 • pic

  Bài 4 trang 112 SBT Sinh học 12

  Giải bài 4 trang 112 Sách bài tập Sinh học 12. Nghiên cứu về rừng cây dẻ bị chết

 • pic

  BGiải bài 5 trang 112 SBT Sinh học 12

  Giải bài 5 trang 112 Sách bài tập Sinh học 12. Trong quá trình sống, động vật cần thực vật, còn thực vật thì ngược lại sẽ phát triển tốt hơn nếu không có động vật.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 6 trang 112 SBT Sinh học 12

  Giải bài 6 trang 112 Sách bài tập Sinh học 12. Thế nào là diễn thế sinh thái? Hãy cho một ví dụ về diễn thế sinh thái trên cạn...

 • pic

  Bài 7 trang 112 SBT Sinh học 12

  Giải bài 7 trang 112 Sách bài tập Sinh học 12. Có một hồ nhỏ, nước đổ vào hồ từ một sông nhỏ nhưng do hậu quả của việc chặt phá rừng nên nước sông ngày một đục

 • pic

  Bài 1,2,3,4,5 SBT Sinh học 12 trang 113

  Giải bài 1,2,3,4,5 Sách bài tập Sinh học 12 trang 113. Quan hệ dinh dưỡng trong quần xã cho ta biết

 • pic

  Bài 8 trang 113 SBT Sinh học 12

  Giải bài 8 trang 113 Sách bài tập Sinh học 12. Qua ví dụ trên, theo em khi nhập một loài sinh vật lạ vào hệ sinh thái cần phải chú ý điều gì ?

 • pic

  Bài 6 trang 114 SBT Sinh học 12

  Giải bài 6 trang 114 Sách bài tập Sinh học 12. Quan hệ gần gũi giữa hai loài, trong đó cả hai loài đều có lợi nhưng có một loài có lợi nhiều hơn so với loài kia, đó là quan hệ nào dưới đây?

 • pic

  Bài 9 trang 113 SBT Sinh học 12

  Giải bài 9 trang 113 Sách bài tập Sinh học 12. Hãy cho ít nhất 2 ví dụ về tác động của sinh vật làm thay đổi môi trường sống

Gửi bài