Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 111 SBT Sinh học 12

  Giải bài 1 trang 111 Sách bài tập Sinh học 12. Hãy nêu ví dụ về một loài chiếm ưu thế trên một vùng

 • pic

  Bài 2 trang 111 SBT Sinh học 12

  Giải bài 2 trang 111 Sách bài tập Sinh học 12. Hình bên mô tả sự thay đổi mật độ sâu ăn lá cây có trên một cây hoa hồng:

 • Quảng cáo
 • pic

  BGiải bài 3 trang 112 SBT Sinh học 12

  Giải bài 3 trang 112 Sách bài tập Sinh học 12. Loài dây leo thuộc họ Thiên lí sống bám trên thân cây gỗ.

 • pic

  Bài 4 trang 112 SBT Sinh học 12

  Giải bài 4 trang 112 Sách bài tập Sinh học 12. Nghiên cứu về rừng cây dẻ bị chết

 • pic

  BGiải bài 5 trang 112 SBT Sinh học 12

  Giải bài 5 trang 112 Sách bài tập Sinh học 12. Trong quá trình sống, động vật cần thực vật, còn thực vật thì ngược lại sẽ phát triển tốt hơn nếu không có động vật.

 • pic

  Bài 6 trang 112 SBT Sinh học 12

  Giải bài 6 trang 112 Sách bài tập Sinh học 12. Thế nào là diễn thế sinh thái? Hãy cho một ví dụ về diễn thế sinh thái trên cạn...

 • pic

  Bài 7 trang 112 SBT Sinh học 12

  Giải bài 7 trang 112 Sách bài tập Sinh học 12. Có một hồ nhỏ, nước đổ vào hồ từ một sông nhỏ nhưng do hậu quả của việc chặt phá rừng nên nước sông ngày một đục

 • pic

  Bài 8 trang 113 SBT Sinh học 12

  Giải bài 8 trang 113 Sách bài tập Sinh học 12. Qua ví dụ trên, theo em khi nhập một loài sinh vật lạ vào hệ sinh thái cần phải chú ý điều gì ?

 • pic

  Bài 9 trang 113 SBT Sinh học 12

  Giải bài 9 trang 113 Sách bài tập Sinh học 12. Hãy cho ít nhất 2 ví dụ về tác động của sinh vật làm thay đổi môi trường sống

Gửi bài